05 december 2018

Regels 2019

Veel regels veranderen per 1 januari 2019

Zoals ongetwijfeld bij iedereen inmiddels wel bekend heeft er een grondige modernisering van de golfregels plaatsgevonden en deze zal op 1 januari 2019 van kracht worden. Zonder afbreuk te doen aan de essentiële principes en karakter van golf is getracht de golfregels eenvoudiger, eerlijker en duidelijker te maken voor alle golfspelers, van topamateur tot beginner, zodat onnodige ingewikkeldheid en onduidelijkheid niet meer zal leiden tot het “dan maar niet toepassen van de regels”. Daarnaast hoopt de modernisering een bijdrage te leveren aan de “Pace of Play”, of wel een goede voortgang van het spelen.

Het zal wel even wennen zijn vanaf 1 januari, niet alleen de regels zijn gemoderniseerd, tevens zijn sommige Definities aangepast en ook zijn er enkele nieuwe gekomen. Het zou in het kader van deze publicatie te ver gaan om alle veranderingen en aanpassingen te vermelden. Het ligt in de bedoeling van de Handicap- en Regelcommissie om in de komende maanden bijeenkomsten te organiseren waarop vollediger uitleg en toelichting zal worden gegeven. Let u dus vooral op de aankondiging hiervan.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Vooreerst natuurlijk dat er een “Spelerseditie” van de Regels zal komen, in een eenvoudiger schrijfstijl, waar mogelijk in kortere zinnen, een prettiger lay-out, visuele uitleg alsmede een toelichting op de bedoeling van de betreffende regel. Last but not least, het aantal regels is teruggebracht naar 24.

Opvallend is voorts dat de definitie “Waterhindernis” is verdwenen. Daarvoor in de plaats is gekomen de definitie “Penalty Area” (NL.:Hindernis). Deze omvat kort gezegd alle waterpartijen en andere delen van de baan welke als zodanig zijn aangewezen, geel of rood. Bij het ontwijken van zodanig gebied loop je een strafslag op, vandaar de benaming. Nieuw ook is de definitie “Relief Area” (NL.: Dropzone). Dit omvat het gebied waarbinnen je een bal moet droppen en spelen wanneer je relief krijgt en neemt onder toepassing van een regel die dat toestaat.

De volledige nieuwe “spelersversie” van de spelregels zal bij het afhalen van de bekende NGF-kaartjes worden uitgereikt.

Zoals gezegd zal de Handicap- en Regelcommissie in het komende voorjaar diverse bijeenkomsten organiseren waarbij uitvoeriger op alle wijzigingen zal worden ingegaan. Het programma daarvan zal binnenkort bekend worden gemaakt. Wij raden eenieder aan zoveel mogelijk deze bijeenkomsten bij te wonen.

Een mooi en duidelijk overzicht van de belangrijkste vernieuwingen vind u op de site van golf.nl

Er is ook een gratis app te downloaden, genaamd "2019 Rules of Golf App"
Deze app geeft alle regels weer met veel voorbeelden en video's.
Klik hier voor de download informatie over deze App