GEO en Leeuwenbergh

Duurzaam beheer en exploitatie van de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh

Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling.

Den Haag is een groene stad met duingebieden, bossen en parken. De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh sluit hier goed bij aan en combineert recreatie met groenvoorziening voor mens en dier. Leeuwenbergh telt 950 leden. De groenstrook langs de Vliet speelt daarmee een belangrijke rol in het behoud en de ontwikkeling van de natuur in de dichtbevolkte randstad rond Den Haag.

Certificering door de Golf Environment Organization (GEO) sluit aan op het natuur- en milieuprogramma van de Nederlandse Golf Federatie. Het GEO certificaat is een wereldwijd geaccepteerd milieukeurmerk voor golfbanen. Het is een onafhankelijk bewijs van duurzaam golfbaanbeheer binnen het kader van de Green Deal sportvelden 2015 en de Wet Natuurbescherming 2017.

Het bestuur van Leeuwenbergh onderschrijft deze visie en heeft in 2014 een werkgroep Duurzaamheid ingesteld om het  traject voor het verkrijgen van het GEO duurzaamheids-certificaat in goede banen te leiden. Dit heeft geresulteerd in GEO certificering anno 2018.

De zes thema´s die onder het GEO certificaat vallen zijn: Landschap en biotopen, Water, Energie en hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit en tot slot, Mens en samenleving. Per (sub)thema zijn nulmetingen gedaan en is de visie van Leeuwenbergh omschreven met bijbehorend werkplan voor de komende drie jaar.

Leeuwenbergh is en blijft ‘Committed to Green’ en ziet door middel van GEO certificering een duurzame toekomst vol vertrouwen tegemoet.