Golf Environmental Organisation (GEO)

Deze Internationale organisatie heeft de visie dat, over de gehele wereld, golfbanen duurzamer en nog meer natuur gericht moeten gaan functioneren. Ze is gevestigd in Schotland, het geboorteland van de golfsport. Wereldwijd ondersteunt ze golfbanen in 76 landen bij het verkrijgen van de GEO certificering. De organisatie stelt GEO programmatuur beschikbaar, waarin alle (certificering) thema’s opgeslagen en bijgehouden kunnen worden.

GEO certificering sluit aan op het natuur- en milieuprogramma van de Nederlandse Golf Federatie. De NGF heeft het voornemen de komende jaren alle golfbanen GEO gecertificeerd te laten worden. Op 23 januari 2020 werd de grens van 100 gecertificeerde golfbanen in Nederland gepasseerd.

De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh heeft het GEO certificaat in november 2018 behaald. 

We werden op zes thema´s beoordeeld.

Hierbij de thema’s en enkele voor Leeuwenbergh geldende punten: 

 1. Landschap en biotopen
  Variatie in biotopen. Bosvakken, waterlopen met rietkragen, bloempercelen.
  Biotopen verder ontwikkelen.
 2. Water
  Zuiverheid water. Kenmerken zuiver water bij ons aanwezig: waterlelies, bepaalde waterrietsoorten, kikkers, libellen.
 3. Energie en hulpbronnen
  Duurzaam omgaan met energie. Met een duurzame energie leverancier verder. LED verlichting in gebouwen en op de driving range. Zonnepanelen op het clubhuisdak.
 4. Product- en ketenbeheer
  Inkoop van het restaurant meer lokaal. Produkten betrekken van duurzame leveranciers.
  Hergebruik van snoeimateriaal; gebruiken voor aanleg van houtrillen en kweekplanten.
  Eigen kruidentuin restaurant.
 5. Milieukwaliteit
  Bij het baanonderhoud vast en vloeibaar afval milieubewust afvoeren. Geen giftige bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.
 6. Mens en samenleving 
  Uitdragen natuurkennis van de baan. Natuurworkshops, betrekken leden bij vogel inventarisaties, natuurwandelingen.
  Gehandicapten golf vorm gegeven; speciaal lidmaatschap voor gehandicapten, wedstrijden, ondersteuning bij het spel.

Per (sub)thema zijn nulmetingen gedaan en is de visie van Leeuwenbergh omschreven met bijbehorend werkplan voor de komende drie jaar.

Na drie jaar is er een hercertificering. Gekeken wordt naar ontwikkelingen, concrete resultaten.

Leeuwenbergh ziet door middel van GEO certificering een duurzame toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Greenkeepers

Het goede natuurbehoud hebben we uiteraard met name te danken aan het zorgvuldige werk van onze greenkeepers. Het greenkeepersvak bestaat uit een stuk meer dan alleen maaien. Zie hier een video over werk van de greenkeepers.