Lokale regels

TIJDELIJKE LOKALE REGEL

I.v.m. slechte toestand van de “drainagesleuven” welke t.b.v. een betere drainage zijn aangebracht op diverse holes geldt uitsluitend op zo’n hole de navolgende tijdelijke plaatselijke regel, met behoud van qualifying conditions:

Indien de bal na een slag terecht is gekomen in of op een als zodanig duidelijk herkenbare drainagesleuf of drainageput mag de bal zonder straf worden opgenomen. Voordat de bal wordt opgenomen moet deze worden gemerkt. Nadat de bal is opgenomen moet deze worden geplaatst, zonder schoon te maken, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij oorspronkelijk lag, buiten de drainagesleuf maar niet dichter bij de hole. De speler mag zijn bal op deze wijze slechts éénmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is deze bal in spel. Indien de bal, nadat deze is geplaatst, niet blijft stilliggen is R. 20-3d van toepassing.
Als de speler de bal niet merkt voordat hij deze opneemt, of anderszins doet bewegen, loopt hij één strafslag op.
        Straf voor overtreding van de plaatselijke regel:
Matchplay    : verlies van de hole
Strokeplay    : twee slagen

N.B.
Deze regel geldt zolang deze als zodanig is aangekondigd (door o.a. aankondiging bij de caddiemaster en de  1e hole).

DATUM INGANG: 26 september 2018


LOKALE REGELS

Buiten de baan (Out of Bounds)
wordt aangegeven door witte palen of witte markeringen. Indien een witte markering is aangebracht op een paal welke door zijn kleur een bepaalde terreinomstandigheid aanduidt (zoals Grond in bewerking of een Waterhindernis), dan wordt geacht dat vanaf dat punt deze terreinomstandigheid overgaat in “Buiten de Baan”.


Grond in Bewerking (GUR)
wordt aangegeven met blauwe palen of is blauw omlijnd. Uit een als zodanig aangegeven deel van het terrein mag niet worden gespeeld. 
Indien de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering ontwijken, zonder straf, en handelen volgens R. 25-1b.


Gebruik afstandmeters
Tijdens alle Qualifying ronden, clubwedstrijden daaronder begrepen, is het de speler toegestaan afstanden te bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speller tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, advies over een volgende slag enz, overtreedt hij het bepaalde in art. 14-3.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

  • Matchplay :  verlies van de hole
  • Strokeplay: 2 strafslagen 
  • Bij herhaalde overtreding: diskwalificatie

Local Rule Hole 4/5
Teneinde gevaarlijke situaties voor de spelers op hole 5 te voorkomen is de onderstaande Local Rule van kracht.

Uitsluitend bij het spelen van hole 4 is een bal “buiten de baan” als deze op hole 5 komt te liggen voorbij de grens gevormd door de witte paaltjes, welke links van de waterhindernis op hole 5 zijn geplaatst.

Voor de spelers welke niet hole 4 spelen zijn deze witte paaltjes losse obstakels in de waterhindernis.


Plaatsen
Een bal die op een 'kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, MAG zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. Voordat de bal wordt opgenomen moet deze worden gemerkt. Nadat de bal is opgenomen en schoongemaakt moet deze worden geplaatst binnen 15 cm (ca. de breedte van een scorekaart) van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole en niet in een hindernis of op de green. De speler mag zijn bal op deze wijze slechts éénmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is hij bal in spel. Indien de bal, nadat deze is geplaatst, niet blijft stilliggen is R. 20-3d van toepassing. 
Als de speler de bal niet merkt voordat hij deze opneemt, of anderszins doet bewegen, loopt hij één strafslag op.

N.B.
 Deze regel geldt gedurende de maanden december, januari en februari. In de maanden november en maart geldt deze regel alleen indien deze als zodanig is aangekondigd (door o.a. de bordjes bij de caddiemaster en de  1e hole: “PLAATSEN: JA”). 


Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst zonder straf.


Kledingvoorschriften

  • Gepaste golfkleding is verplicht; trainingspakken, joggingpakken, leggings, housebroeken e.d. zijn niet toegestaan.
  • Het dragen van bermuda’s is toegestaan.
  • Voor heren is het dragen van shirts zonder mouwen niet toegestaan.
  • Het betreden van de baan met golfschoenen of golflaarzen geniet de voorkeur.
  • Metalen spikes zijn op het gehele complex NIET toegestaan.

Voorkom langzaam spel
Alle golfers wordt verzocht hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en het tempo erin te houden. Golfers met een handicap van 36 of hoger, raden we aan om van de oranje tee te spelen.