Lokale regels

(to English version)

Per 16-10-2023 zijn de onderstaande regels van kracht.

Algemene regels

 1. De grenzen van de baan worden gemarkeerd met witte palen of witte markeringen.
 2. Gebieden gemarkeerd met rode palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moet worden behandeld als een hindernis Deze gebieden bevinden zich aan de linkerkant van hole 3, bij en rondom de afslagplaatsen van hole 4, tussen hole 4 en hole 5 en tussen hole 16 en 17 . Een belemmering door deze verboden speelzones moet verplicht worden ontweken volgens Regel 17.1e
  Deze gebieden zijn hindernissen die een verboden speelzone zijn en niet mogen worden betreden.
 3. De rode palen met groene kop zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 16.1.
 4. De rode hindernis aan de linkerkant van de baan langs hole 3 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich vanuit de markering uit tot het oneindige.
 5. Het pad dat door de verboden speelzone van hole 4 loopt is een integraal onderdeel van deze verboden speelzone.
 6. Tijdens het spelen van hole 4, is de linkerkant langs het water op hole 5, aangegeven met witte palen, buiten de baan. Deze palen worden tijdens het spelen van hole 4 beschouwd als buiten de baan markering. Voor alle andere holes zijn zij vaste obstakels.
 7. Bij de rode hindernis op Hole 9 wordt de grens van de hindernis aan de kant van de green gemarkeerd door de buitenzijde van de beschoeiing.
 8. Uitwerpselen van ganzen of zwanen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als
  * Een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
  * Grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1
 9. Wallen gemaakt van bundels takken, omheind door houten palen zijn vaste obstakels. Een speler mag een belemmering door een vast obstakel ontwijken volgens Regel 16.1.
 10. Grond in bewerking wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door een blauwe lijn of blauwe paaltjes.
 11. Grond in bewerking gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door blauwe palen met groene kop of blauwe lijnen en een paal met groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f
 12. De rode hindernis aan de linkerkant van hole 6 is vanaf de bunker maar aan één kant gemarkeerd. Vanaf daar strekt de hindernis zich tot het oneindige.
 13. Aangepaalde bomen zijn een abnormale baanomstandigheid als deze een belemmering vormen voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1. 
 14. Dikke takken die in een x vorm in de grond zijn gestoken, zijn maai-aanwijzingen voor de greenkeepers. Het zijn vaste obstakels, die mogen worden ontweken volgens regel 16.1
 15. Provisionele bal bij hindernis.
  Volgens de golfregels is het niet toegestaan een provisionele bal te spelen als je niet zeker weet of je bal wel of niet over de hindernis is gekomen, bijvoorbeeld als een rietkraag het zicht hindert.
  Dat betekent bijvoorbeeld bij hole 8 dat je eerst om het water heen moet lopen om te weten of de bal er overheen is gekomen. Ligt de bal in de hindernis, en wil je de hindernis ontwijken moet je weer helemaal terug lopen om een nieuwe bal te spelen.
  Dit kost erg veel tijd en is dus slecht voor de doorstroming in de baan.
  Daarom is de volgende plaatselijke regel van kracht:
  Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt bij
  - hole 6 (over de vijver voor de hole),
  - hole 8 (water halverwege de hole),
  - hole 17 (over het water),
  - hole 18 (water voor de green),
  dan mag hij een provisionele bal spelen, met als referentiepunt de plaats waar de bal de hindernis in zou zijn gegaan. 
  De speler kan met de provisionele bal de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken.

Straf voor het spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel is de algemene straf volgens Regel 14.7a.

tijdelijke lokale regel

Drainagesleuven
Als een bal van een speler in een drainage sleuf van hole 2, 4, 8, 9, 10, 11,12,13,17 of 18 ligt mag de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16.1b. 
(Er is geen sprake van een belemmering als de speler met het innemen van zijn stand in een drainagesleuf staat.)

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Gedragsregels verboden speelzone

Het is verboden om de verboden speelzones op hole 3, 4, 5, 16 en 17 te betreden, met uitzondering van het pad dat bij hole 4 door de verboden speelzone loopt.

Straf bij overtreding:

 • Eerste overtreding: waarschuwing
 • Tweede overtreding: een strafslag
 • Derde overtreding: twee strafslagen
 • Vierde overtreding: diskwalificatie     

Gedragsregels Leeuwenbergh

 • Gepaste golfkleding is verplicht. Trainingspakken, joggingpakken, leggings, housebroeken e.d. zijn niet toegestaan.
 • Het dragen van bermuda’s is toegestaan.
 • Voor heren is het dragen van shirts zonder mouwen niet toegestaan.
 • Het betreden van de baan met golfschoenen of golflaarzen geniet de voorkeur.
 • Metalen spikes zijn op het gehele complex niet toegestaan.I
 • Bij Leeuwenbergh spelen wij Ready Golf. Dat betekent o.a. dat u aansluiting dient te houden met de flight voor u en als dat niet lukt, u achteropkomende flights moet doorlaten.
 • Om de snelheid in de baan te bevorderen kiest u de tee die bij u past. Richtlijnen daartoe staan vermeld op de scorekaart. (bv U slaat af van de gele tee als u minimaal 190m kunt slaan)
 • Het is verboden om met uw trolley tussen de green en de bunker te lopen.
 • U dient bunkers aan te harken en pitchmarks te repareren op de greens.
 • Op Leeuwenbergh rijden marshals in de baan. Zij fungeren als gastvrouw/gastheer en zien toe op het naleven van de (lokale) regels. De aanwijzingen van de marshal dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Bellen in de baan is alleen toegestaan bij noodgevallen. Voorkom dat u anderen hindert als u uw mobiele telefoon gebruikt. Dus bel niet op het terras, in het clubhuis, in de baan en op de driving range.