Aanvullende informatie lidmaatschap

Door het invullen van onderstaand inschrijfformulier komt u op de wachtlijst van Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. Na het versturen neemt het secretariaat contact met u op.

  • De contributie is incl. de NGF-bijdrage en wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt naar rato berekend, het entreegeld blijft even hoog. Peildatum leeftijd: 1 januari van het contributiejaar.
  • Registratie bij de NGF en WHS-handicap registratie is inbegrepen bij ieder lidmaatschap. De digitale NGF pas met actuele handicap is beschikbaar via de Egolf4U app en onze website.
  • Het is mogelijk de contributie in vier termijnen te voldoen, mits u Leeuwenbergh vóór het nieuwe contributiejaar machtigt deze per automatische incasso af te schrijven. Download hier het machtigingsformulier.
  • Golfvereniging Leeuwenbergh heeft meerdere voordelige samenwerkingen, waaronder "de Samenwerkende Golfclubs West Nederland": een uniek samenwerkingsverband dat nu bestaat uit 19 golfclubs. Leden van Leeuwenbergh spelen op deze banen tegen een aantrekkelijk introductietarief.
  • Als lid kunt u onbeperkt gastspelers introduceren. Eén gastspeler kan maximaal drie keer geïntroduceerd worden tegen het introductietarief. Daarna betaalt hij/zij de normale greenfee.
  • Indien u wilt opzeggen kan dit schriftelijk of per e-mail worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, dus voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
  • Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland) geen of zeer beperkt gebruik kan of wil maken van de speel-en oefenfaciliteiten, dan kan bij het bestuur een gemotiveerd verzoek voor ‘Country Club lidmaatschap’ worden ingediend. Het bestuur neemt een besluit over dit verzoek. Voor leden staat de regeling hier op de website te lezen.

Contributie overzicht 2024

Lidmaatschap A

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.515,00
Entreegeld € 300,00

Lidmaatschap B

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.290,00
Entreegeld € 1.200,00

Twilight lid

Late starttijden
Jaarcontributie € 894,00
Entreegeld € 300,00

Young Professionals

26 t/m 30 jaar
Jaarcontributie € 504,00
Entreegeld € 300,00

Young Professionals

31 t/m 35 jaar
Jaarcontributie € 671,00
Entreegeld € 300,00

Young Professionals

36 t/m 40 jaar
Jaarcontributie € 842,00
Entreegeld € 300,00

Young Professionals

41 t/m 45 jaar
Jaarcontributie € 1.009,00
Entreegeld € 300,00

Expat Lidmaatschap

vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.720,00
Geen entreegeld, max vier jaar

Aspirant-jeugdleden

T/m 12 jaar
Jaarcontributie € 108,00

Aspirant-jeugdleden

13 t/m 18 jaar
Jaarcontributie € 216,00

Junior/studentleden

19 t/m 25 jaar
Jaarcontributie € 324,00

inschrijfformulier

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat.