Aanvullende informatie lidmaatschap

Door het invullen van onderstaand inschrijfformulier komt u op de wachtlijst van Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. Na het versturen neemt het secretariaat contact met u op.

  • De contributie is incl. de NFG-bijdrage en wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt naar rato berekend, het entreegeld blijft even hoog. Peildatum leeftijd: 1 januari van het contributiejaar.
  • Het is mogelijk de contributie in vier termijnen te voldoen, mits u Leeuwenbergh vóór het nieuwe contributiejaar machtigt deze per automatische incasso af te schrijven. Download hier het machtigingsformulier.
  • Golfvereniging Leeuwenbergh is lid van "de Samenwerkende Golfclubs West Nederland", een uniek samenwerkingsverband dat nu bestaat uit 19 golfclubs. Leden van Leeuwenbergh spelen op deze banen tegen een aantrekkelijk introductietarief.
  • Als lid kunt u onbeperkt gastspelers introduceren. Eén gastspeler kan maximaal drie keer geïntroduceerd worden tegen het introductietarief. Daarna betaalt hij/zij de normale greenfee.
  • Indien u wilt opzeggen kan dit schriftelijk of per e-mail worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, dus voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
  • Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland) geen gebruik kan maken van zijn/haar lidmaatschap dan kan bij het bestuur een gemotiveerd verzoek voor ‘slapend lidmaatschap’ worden ingediend. Het bestuur neemt een besluit over dit verzoek. Voor leden staat de regeling hier op de website te lezen.

Contributie overzicht 2021

Lidmaatschap A

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.385
Entreegeld €  300

Lidmaatschap B

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.180
Entreegeld €  1.200

Twilight lid

Late starttijden
Jaarcontributie € 820
Entreegeld €  300

Young Professionals

26 t/m 30 jaar
Jaarcontributie € 460
Entreegeld €  300

Young Professionals

31 t/m 35 jaar
Jaarcontributie € 615
Entreegeld €  300

Young Professionals

36 t/m 40 jaar
Jaarcontributie € 770
Entreegeld €  300

Young Professionals

41 t/m 45 jaar
Jaarcontributie € 925
Entreegeld €  300

Expat Lidmaatschap

vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.580
Geen entreegeld

Aspirant-jeugdleden

T/m 12 jaar
Jaarcontributie € 100

Aspirant-jeugdleden

13 t/m 18 jaar
Jaarcontributie € 200

Junior/studentleden

19 t/m 25 jaar
Jaarcontributie € 300

inschrijfformulier

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat.