Corona-maatregelen

Corona-maatregelen

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken in verband met de coronamaatregelen.

Corona update 29-11-2021 (NL)


In de persconferentie heeft het kabinet aangepaste Corona regelingen bekendgemaakt. Wat betekent dit voor Leeuwenbergh?

Het gehele complex sluit om 17:00 uur; dus ook driving range, restaurant en shop.
Na 17.00 uur worden geen golflessen meer gegeven
In de binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht. In het restaurant mag u het mondkapje afdoen zodra u op een stoel heeft plaatsgenomen.
1,5 meter afstandhouden is verplicht voor iedereen.

Daarnaast gelden natuurlijk de basis maatregelen:
* was vaak en goed uw handen
* kom NIET naar Leeuwenbergh bij klachten

Check coronatoegangsbewijs (CTB) bij binnenlocaties

Voor alle binnenruimtes op Leeuwenbergh inclusief de buitenterrassen, golfshop, locker ruimtes, toiletten en kleedkamers geldt de plicht voor het hebben van CTB(*).
Deze check wordt gedaan door of de caddiemaster, of bij betreden van de horeca, de horeca medewerkers.
Mensen die geen CTB hebben, en hun spullen hebben opgeslagen in de lockerruimte, kunnen vandaag de spullen nog ophalen om ze tijdelijk thuis te bewaren.

Golfactiviteiten buiten

Voor alle golfactiviteiten buiten (driving range, baan, putting greens, pro cabines) hoeft geen check te worden gedaan.

Voor wie geldt de CTB-check?

Voor iedereen behalve voor personen in functie, zoals medewerkers, pro’s, leveranciers, derden die onderhoud komen doen en vrijwilligers (in functie!).

Samen tegen Corona

Het bestuur beseft dat dit voor een aantal mensen als hinderlijk, of zelfs ongewenst, wordt ervaren. Wij rekenen op uw medewerking in deze; niemand is gebaat bij boetes of discussies over de uitwerking van de regeling.

Het bestuur

(*) een coronatoegangsbewijs (CTB) is een vaccinatiebewijs, geldig herstelbewijs (max 6 maanden oud) of een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud.

Corona update 29-11-2021 (UK)


In last Tuesday's press conference, the government announced modified Corona regulations. What does this mean for Leeuwenbergh?

  • The entire complex closes at 17:00, including the driving range, restaurant, shop etc.
  • No golf lessons will be given after 17:00
  • In the clubhouse, locker rooms, reception area, shop, restaurant etc. wearing a mouth mask is mandatory . In the restaurant, you may remove the mouth mask once you have sat down on a chair
  • A distance of 1.5 metres is compulsory for all adults aged 18 and over; this also applies in the restaurant.

In addition, of course, the basic measures:

  • Wash your hands frequently and thoroughly
  • Do NOT come to Leeuwenbergh if you have corona related symptoms


Check Corona Access Card (CTB) at indoor venues

It is compulsory to have a CTB(*) for all indoor areas at Leeuwenbergh including the outdoor terraces, golf shop, locker rooms, toilets and changing rooms.
This check is done by either the caddiemaster or, when entering the catering area, the catering staff.
People who do not have a CTB, and have stored their belongings in the locker room, can collect their belongings today to store them temporarily at home.

Outdoor golf activities

For all golf activities outside (driving range, course, putting greens, pro cabins) a CTB is not compulsory.

To whom does the CTB compulsory rule apply?

For everyone except persons in function, such as employees, pros, suppliers, third parties who come to do maintenance and volunteers (in function!).

Together against Corona

The board realises that a number of people will find this to be a nuisance, or even undesirable. We are counting on your cooperation in this matter; no one benefits from fines or discussions about the details of the regulation.

The board

(*) a CTB is a vaccination certificate, a valid recovery certificate (max 6 months old) or a negative corona test of a maximum of 24 hours old.