Corona-maatregelen

Corona-maatregelen

Via deze webpagina houdt het bestuur u op de hoogte van de actuele stand van zaken in verband met de coronamaatregelen. De meest recente documenten staan onderaan aan deze webpagina. Lees, voordat u naar Leeuwenbergh komt, de protocollen goed door.

Update: 3 augustus 2020
Landelijk protocol aangepast

Nieuw is dat jongeren van 13 jaar en ouder een mondkapje moeten dragen, wanneer zij in één vervoermiddel reizen met personen die niet tot hun huishouden behoren.

Helaas stijgt het aantal coronabesmettingen momenteel. Dat betekent eens te meer dat we ons goed aan de maatregelen moeten blijven houden. U kunt ze inmiddels dromen.

Blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen, houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, nies of hoest in uw elleboog en volg de aanwizingen van medewerkers en vrijwilligers op. Draag een mondkapje in de handicart wanneer u samen rijdt met iemand die niet tot uw huishouden behoort.

Update: 5 juli 2020
Weer een paar versoepelingen:

 • de looproute gaat niet meer langs de loods van de greenkeepers
 • er mogen weer twee personen in één handicart op de voorwaarde dat zij een mondkapje dragen indien zij niet tot hetzelfde huishouden behoren
 • voor clubwedstrijden, zie https://bit.ly/2Z12RP6

Update: 21 juni 2020
Vanaf maandag 22 juni worden weer de nodige veranderingen doorgevoerd:

 • je meld je vóór de start van je ronde aan bij één van de zuilen in de hal boven of beneden
 • de caddiemaster is telefonisch bereikbaar van 10.00 – 15.00 uur
 • handicarts kunnen ook weer telefonisch worden gereserveerd bij de caddiemaster
 • alle toiletten in de baan zijn open
 • kleedkamers waren al open, vanaf maandag zijn de douches ook weer te gebruiken

Prettige regelaanpassingenhttps://www.leeuwenbergh.nl/de-baan/lokale-regels/

Update: 14 juni 2020
Per 15 juni 2020 treden opnieuw enkele versoepelingen in werking:

 • leden die een gastspeler introduceren, kunnen weer ‘vroegboeken’ (indien men een gastspeler introduceert, dan kan max. drie keer per jaar een maand van tevoren een starttijd geboekt worden via de caddiemaster)
 • de caddiemasters werken weer in het clubhuis. Spelers melden zich aan bij één van de zuilen (boven in de hal of beneden in de hal)
 • het toilet op hole 7 wordt weer geopend. Er zal hier extra worden schoongemaakt. Neem zelf een desinfecterende gel mee en gebruik deze voor en na het toiletbezoek
 • handicarts zelf reinigen en zelf binnenzetten. Ook hiervoor is het verstandig om zelf een desinfecterende gel mee te nemen
 • de afvalbakken in de baan kunnen weer gebruikt worden

Update: 5 juni 2020
Vanaf maandag 8 juni 2020 is de baan ook weer geopend voor greenfeespelers.

Update: 31 mei 2020
De belangrijkste wijzigingen:

 • Onze horeca mag onder voorwaarden weer open. Zie daarvoor het aparte horecaprotocol.
 • Vanaf 1 juni gaan we terug naar de bestaande situatie en mag er weer drie keer in vijf dagen gereserveerd worden.
 • Vanaf 1 juni 2020 zijn vierballen vanaf 13.00 uur toegestaan. Hiervoor kan alleen via de caddiemaster worden gereserveerd. De gezamenlijke handicap mag niet meer dan 100 zijn.
 • Er hoeft niet meer te worden gereserveerd voor de driving range. Dagelijks is een team van ‘corona-coördinatoren’ (herkenbaar aan het gele hesje) aanwezig om op de driving range en bij de starttees toe te zien op de naleving van het protocol.
 • Het voorschrift om niet eerder dan 15 minuten voor aanvang te komen is vervallen evenals het voorschrift om na afloop van de sportactiviteit direct weer naar huis te gaan.
  Het blijft wel verplicht om een starttijd te reserveren. Wanneer u voor uw starttijd niet naar de driving range, oefengreen of horeca gaat, willen we u vragen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de starttijd aanwezig te zijn.

Update: 24 mei 2020
Golfregels, direct ingaand, geldt m.n. voor qualifying rondes

 • de richtlijn dat er in verband met het speltempo maar 1 minuut naar de bal mocht worden gezocht, is eruit gehaald. U mag cf. de geldende regels max. 3 minuten naar uw bal zoeken. Korter mag natuurlijk , zeker als dat beter is voor het speltempo.

Handicarts
Voor de handicarts is de wijze van reserveren aangepast. Ook zijn de aanwijzingen m.b.t. het schoonmaken en desinfecteren gewijzigd. Leden van Leeuwenbergh die houder zijn van een handicartpas, krijgen hierover apart bericht.

Update: 8 mei 2020
De baan gaat maandag 11 mei om 8.00 uur open voor leden. Vanaf dat moment gaat het protocol (incl. alle wijzigingen) in werking.