Natuur in de baan

Natuur in de baan

Op deze pagina vindt u alles met betrekking tot het leefgebied van de vele planten, bomen en dieren op Leeuwenbergh. U vindt hier berichten onder 'Gespot in de baan' waarin de laatste bijzonderheden omtrent Leeuwenberghs natuur worden gedeeld. Daaronder staat een mooi algmeen stuk van Bart Broersma over het Natuurgebied Leeuwenbergh. Mocht u zelf iets zijn opgevallen in Leeuwenberghs natuur, laat het Bart of het secretariaat dan vooral weten.

Gespot in de baan

Onze zwanen
Onze zwanen
13 augustus 2022 Onze zwanen

Bart Broersma geeft een update over onze zwanen

Lees meer
Spreeuwen op de baan
Spreeuwen op de baan
22 februari 2022 Spreeuwen op de baan

Gespot in de baan: spreeuwen

Lees meer
Nazomer en herfstbeelden  
Nazomer en herfstbeelden  
04 januari 2022 Nazomer en herfstbeelden  

Bart Broersma 29-11-21

Lees meer

Natuurgebied Leeuwenbergh

Begonnen als een driving range met enkele oefenholes, is Leeuwenbergh uitgegroeid tot een volwaardige 18 holes baan. De voormalige weilanden zijn omgevormd tot een geonduleerde golfbaan, waarbij bomen, planten en dieren een gevarieerd leefgebied hebben gekregen.

Van de 45 ha oppervlakte wordt 2/3 gebruikt voor de speelvelden en gebouwen. 15 hectare is ‘vrije natuur’, waar zo min mogelijk wordt gesnoeid en gemaaid. Het gebied telt een aantal vijvers en is doorsneden met watergangen. Er bevinden zich ca. 10.000 bomen en/of grote planten op het terrein.

Ligging
Aan de noordkant grenst de baan aan weilanden en aan de zuidkant aan het nieuwe Molenvlietpark. De oostkant grenst aan het talud van de A4, een 30 meter brede strook met vrije natuur, bomen, struiken en allerlei gewassen, een prachtige aanvulling op de natuur van de golfbaan. Aan de westkant bevinden zich de tennisbaan, een tuinvereniging en een woonwijk. Dit heeft een grote natuurwaarde door de vele, vaak oude bomen en tuinen die een grote variatie aan planten en bloemen hebben. Er leven en nestelen veel soorten zangvogels, maar ook insecten en kleine zoogdieren voelen zich er thuis. Een ‘huiselijk natuurgebiedje’ naast de golfbaan.

Waterbeheer
De watergangen en vijvers zijn verbonden met het boezemwater naast de A-4. Hoogheemraadschap Delfland gebruikt ons waterstelsel als buffer. Er vindt jaarlijks controle op zuiverheid plaats. De kilometers aan oevers zijn veelal met riet en waterplanten begroeid. Kenmerken van zuiver water zijn de soorten planten die er kunnen gedijen, zoals waterlelies, bepaalde rietsoorten. Ook de aanwezigheid van kikkers en libellen is indicatief voor schoon water.

Takkenrillen

In bosvakken door de hele baan zijn takkenrillen aangelegd, schuilplaats voor vogels, insecten en zoogdieren. We hebben inmiddel meer dan 300 meter aan takkenrillen opgebouwd.

Planten op en om de baan
Overal tref je kruiden en gewassen aan, ca. 170 verschillende soorten. De hoeveelheid en variatie is verrassend groot. Dat komt onder andere doordat op diverse delen van de baan de grondsoorten verschillen. Zo hebben we de schijnaardbei, meestal op droge grond groeiend, de rietorchis en de gevlekte aaronskelk, met zijn bijzondere bessen.

Langs de waterkanten, speelvelden en in de boompercelen zien we veel uiteenlopende soorten. Klein hoefblad, groot hoefblad, vergeet-me-nietjes, weegbree, speenkruid, bramen, wilde roos, distelsoorten, kamille, kleine margriet, madeliefjes, hondsdraf, witte en paarse dovenetel, look.

In 2020 zijn de plantvakken met bloemen uitgebreid en verbeterd, waarbij het bloemenpalet meer gericht is op op bijen, hommels e.d. insecten.


Schijnaardbei

rietorchis.png
Rietorchis

aronskelk.png
Gevlekte aaronskelk

(Broed)vogels
Al 15 jaar vinden er op Leeuwenbergh vogeltellingen plaats. De lente telling levert elk jaar circa 60 soorten op zoals de brandgans, kleine Canadese gans, ekster, gaai, spreeuw, scholekster, grote bonte specht, groene specht, tortelduif, heggemus, staartmees, boomkruiper, rietzanger, tjif tjaf, braamsluiper, zanglijster, witte kwikstaart, boerenzwaluw, gekraagde roodstaart, ijsvogel. Zelfs in de winter worden nog zo'n 30 soorten gesignaleerd, waaronder de blauwe reiger, zilverreiger, ooievaar, nijlgans, zwarte kraai, kauw, houtduif, meerkoet, waterhoen, krakeend, aalscholver, roodborst, vink, koolmees, barmsijs, ijsvogel, buizerd, sperwer. Verspreid over de baan zijn 70 nestkasten opgehanden, waarin vooral koolmezen en pimpelmezen in nestelen. 

bontespecht.png
Bonte Specht

roodstaart.png
Gekraagde roodstaart


IJsvogel

Insecten en waterdieren

Dankzij de vele gewassen, bloemen, houtrillen en waterpartijen zijn er veel insecten en vlinders te zien. Deels zijn zij weer voedsel voor de vogels en sommige zoogdieren. Al enkele jaren heeft een Imker bijenkasten op de baan in beheer. Er leven ca. 5 bijenvolken. De goed smakende honing wordt verkocht aan de leden, de opbrengst is voor het beheer van de bijenkasten. Vanwege het succes van de huidige locatie komt er nog een locatie bij met ook ca 5 kasten.

In en om de sloten en waterpartijen leven insecten (larven), kikkers, padden, zoetwaterkreeftjes en zoetwatermossels, karpers, rietvoorn, baars, modderkruiper en andere vissen.

groenekikker.png
Groene kikker

libelle.png
Libelle

Paddenstoelen

In de herfst, maar soms ook in andere jaargetijden vinden we paddenstoelen op de baan. Er zijn meer dan 30 soorten gedetermineerd. De aanwezigheid van soorten varieert van jaar tot jaar. Temperatuur, vochtigheid, etc. zijn bepalend voor de ontwikkeling.

Voorbeelden: geschubde inktzwam, elfenbankje, berkenzwam, tonderzwam, stuifzwam, koraalzwam, honingzwam, bundelfranjehoed, witte ridderzwam.

inktzwam.png
Geschubde inktzwam

elfenbankjes.png
Elfenbankjes

Zoogdieren

Er leven verschillende zoogdieren. Hazen, konijnen, egels, mollen, veldmuizen, de bruine rat. Het laatste jaar een vos, die sinds 2019 regelmatig gesignaleerd is.