14 oktober 2020

Probleem bunker renovation

Als de regen het toe laat zullen vanaf maandag 19 okt gedurende 2 weken enige onderhoud gedreven aanpassingen plaatsvinden aan bunkers bij 6 holes.

Als de regen het toe laat zullen vanaf maandag 19 okt gedurende 2 weken enige onderhoud gedreven aanpassingen plaatsvinden aan bunkers bij 6 holes.  Deze bunkers hebben een drainage probleem en/ of vergen veel onderhoud (arbeidsintensief, wegens lange bunkerrand en aanharken. Veel zand verbruik). De aanpassingen zullen op lange termijn een besparing van onderhoudskosten geven. Tot de aanpassingen is besloten na overleg met een baanarchitect. Tijdens het werk zal een hole worden ingekort. De bewerkte gebieden liggen grotendeels naast de fairways en zullen daarom, als GUR, na voltooiing niet veel hinder opleveren bij het spel. Deze 2 weken had de aannemer beschikbaar voor ons. Het voordeel is, dat we nog baat zullen hebben van gras groei in november. Het werk betreft het volgende.  Lees Meer

Op verwachte volgorde van werkzaamheden (deze kan afwijken):

Hole 6: De eerste van de twee linker greenside bunkers wordt opgevuld door grond van de linker zijde van de hole in de bunker te trekken.

Hole 4: De linker helft van de grote bunker, met het eiland en boom op een dertigtal meters voor de green, wordt opgevuld. Op het opgevulde deel komt waarschijnlijk een boom.

Hole 8: De linker fairway bunker op ca 80 m voor de green en de rechter greenside bunker hebben een drainage probleem en moeten worden aangepakt. De laatste is heel groot en de rechter helft, die haast niet in het spel is, wordt opgevuld. Eerst genoemde bunker zal iets worden gedraaid en in de heuvel komen te liggen, beter zichtbaar.

Hole 17: De grote linker fairway bunker is door de grillige vormgeving, zeer arbeidsintensief, moeilijk machinaal te harken, heeft een lange omtrek en de “vingers”, die in de bunker steken, moeten met de hand worden gemaaid. De linker helft wordt opgevuld. Het rechter deel wordt beter zichtbaar gemaakt vanaf de tee. De kleine bunker aan de rechter kant wordt iets vergroot. Er is binnen de baancommissie nog overleg gaande of de kleine linker greenside bunker langs de OOB rand zal worden verlengd om ballen op te vangen, die anders OOB zouden gaan.

Hole 18: De eerste 2 van de 3 bunkers in de dogleg worden opgevuld. De derde, op het bovenste deel van de heuvel wordt vergroot. Er zullen bomen worden geplant op en voor de opgevulde bunkers, waardoor de dogleg beter geëffectueerd wordt.

Hole 1: De voorste van de 2 bunkers is niet in goede staat en moet worden aangepakt. Door dertig jaar uit de bunker geslagen zand is de rand erg verhoogd en “hangt over”.  De smalle strook gras tussen de 2 bunkers is door de ongelijkheid niet goed machinaal te maaien. Het is geen fraai gezicht en, als eerste hole, geen visitekaartje. De eerste bunker wordt opgevuld en aangesloten met het ervoor gelegen lagere deel van de fairway. De tweede bunker wordt iets naar links vergroot. De verwachting is dat, zeker als de pin links of in het midden staat, de hole sneller kan worden gespeeld. Het opgevulde deel zal met zoden worden belegd.