04 januari 2021

Het Wereld Handicap Systeem is zichtbaar

Het nieuwe handicap systeem, nu zichtbaar op de NGF pas is gebaseerd op de laatste 20 kaarten. maar wat gebeurt er als er geen 20 kaarten gelopen zijn?

Handicapsysteem 2021 - Nieuwsbrief – Nr.5 - 04-01-2021

 

Op 1 maart 2021 wordt, naar verwachting, het Wereld Handicap Systeem in Nederland ingevoerd. De clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de huidige EGA-handicap.

Vanaf heden (4 januari ) worden zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond worden op hun digitale NGF-pas, Deze pas is te bekijken in de “App Golf.nl” van de NGF. Ook in Egolf4U worden zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond. De te verwachten WHS-handicap zal, tot aan de invoering van het WHS,  ongeveer eens in de drie weken worden geactualiseerd.

In het nieuwe WHS wordt de handicap van een speler bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.
In deze nieuwsbrief behandelen we de vraag: “Wat indien er voor een speler minder dan 20 kaarten beschikbaar zijn?”

We onderscheiden hiervoor twee situaties:

  1. De situatie na de overgang, dus in feite de nieuwe situatie, het WHS is ingevoerd en een speler heeft minder dan twintig kaarten
  2. Het moment van de overgang van EGA handicap systeem naar WHS systeem (verwachting 1 maart 2021)

In beide situaties wordt gebruik gemaakt van de volgende tabel:

1. De situatie na de overgang

Voor deze situatie bevat de tabel alle informatie. We verduidelijken het met twee voorbeelden:

  • De beginnende golfer
  • Een golfer met drie kaarten die een nieuwe kaart toevoegt

Voor de eerste score van een beginnende golfer wordt een dagresultaat berekend uitgaande van handicap 54. Vervolgens wordt daar nog 2 punten van afgetrokken. Dus bij een dagresultaat van 53 punten wordt de eerste handicap van de speler 51.

Stel een golfer heeft drie kaarten ingeleverd met dagresultaten van respectievelijk 16.1, 18.2 en 14.2.  Deze golfer heeft op dat moment een handicap van 12.2. Zie hiervoor de tabel: drie kaarten geeft “de laagste score – 2” en dit komt neer op een handicap van 12.2.

Deze golfer levert nu een 4e kaart in met een dagresultaat (uitgaande van 12.2) van 13.7. M.b.v. de tabel geeft dit nu “de laagste score – 1” hetgeen resulteert in een nieuwe handicap van 12.7. Immers de laagste score van de vier kaarten is nu 13.7.

2. Het moment van overgang van EGA-handicap naar WHS-handicap

Voor het berekenen van de eerste WHS handicap worden alle qualifying scores vanaf 1 januari 2016 gebruikt. Indien er minder dan 20 kaarten beschikbaar zijn, wordt er één artificiële score ingevoerd die gelijk is aan de huidige EGA handicap en die is gedateerd op 1 januari 2016. Deze artificiële score is met name bedoeld om de verschillen die zouden kunnen optreden bij de overgang van EGA naar WHS wat af te vlakken.
Vervolgens, weer met gebruikmaking van bovenstaande tabel, wordt daarmee de WHS handicap bepaald. Indien er geen enkele kaart beschikbaar is dan wordt de huidige EGA handicap overgenomen als WHS-handicap.

Laten we ook dit weer toelichten aan de hand van een voorbeeld:

Er zijn voor deze speler ten tijde van de overgang naar het nieuwe WHS 16 scorekaarten beschikbaar. Dit is minder dan 20, daarom wordt een artificiële score toegevoegd. De artificiële score komt bovenaan de lijst.  
Deze speler heeft nu zeventien kaarten en m.b.v. de tabel wordt de WHS handicap bepaald. E zijn nu 17 kaarten en in de tabel lezen we in dat geval “het gemiddelde van de laagste 6”. Dit resulteert in een WHS van 12.5. Dus 0.4 hoger dan de EGA handicap.

In de volgende nieuwsbrief zullen we nader ingaan op het invoeren van “buitenlandse scorekaarten”.

Wil je meer weten?  Op https://www.golf.nl/whs lees je veel meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd.
In een aantal eerdere nieuwsbrieven hebben we al het een en ander over het nieuwe WHS beschreven. Deze nieuwsberichten zijn terug te lezen op: https://www.leeuwenbergh.nl/wereld-handicap-systeem
Natuurlijk kun je ook vragen stellen aan de handicapcommissie: Handicap@leeuwenbergh.nl