21 maart 2021

Handicap ‘allowances’ in clubwedstrijden

Met de introductie van het nieuwe “World Handicap System (WHS)” wordt door de NGF aanbevolen om voor wedstrijden gebruik te maken van de zogenaamde “Handicap allowances”.

Dit komt er op neer dat de handicapverrekeningen tussen spelers in een wedstrijd afhankelijk zijn van het soort wedstrijd dat wordt gespeeld. Hieronder wordt de werking van dit nieuwe fenomeen toegelicht.

Het WHS kent in dit verband twee begrippen: de “Course handicap” en de “Playing handicap”

  • De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap in het oude EGA Handicap Systeem was: het volledige aantal slagen dat een speler krijgt op basis van de handicapslagentabel. De Course Handicap in het WHS geeft per kleur tee aan hoeveel slagen een speler krijgt. De Course handicap is ook de basis voor de score waarmee na een qualifying ronde de nieuwe WHS handicap wordt berekend.
  • In het WHS is de definitie van Playing Handicap anders dan in het EGA Handicap System: het is de Course Handicap aangepast met de genoemde “handicap allowances”. Een handicap allowance is een handicapverrekening afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt en betreft een bepaald percentage van de course handicap. Bij een spelvorm met 75 procent “handicap allowance” zal iemands playing handicap 75 procent van zijn course handicap zijn. Bij een spelvorm met 100 procent handicapverrekening is de course handicap gelijk aan de playing handicap.

De bedoeling van deze “allowances” is om te zorgen voor een juiste handicap verhouding voor alle handicap niveaus voor de verschillende spelvormen. De percentages kunnen door de wedstrijdcommissies van de clubs worden bepaald. Er is een tabel met adviezen voor playing handicap-percentages die hiernaast is afgebeeld.

Deze tabel is ingebouwd in de wedstrijdmodule van de door ons gebruikte software (EGolf4U). De percentages kunnen daarbij door de wedstrijdcommissies worden aangepast voor een specifieke wedstrijd.

Als een speler na de invoering van het WHS meedoet aan een wedstrijd waarbij men een playing handicap krijgt dan hoeft de speler die playing handicap niet zelf uit te rekenen. Het software programma (EGolf4U) berekent de playing handicap van iedere speler. In de tabel zien we b.v. dat voor individueel strokeplay of matchplay een allowance van 95% wordt geadviseerd.

We lichten de werking nog toe met een voorbeeld:

Er wordt nog opgemerkt dat in wedstrijden die meetellen voor de handicap van de spelers (“qualifying wedstrijden”) bij de berekening van de nieuwe handicap de volledig baanhandicap (=WHS Course handicap) wordt gebruikt. In andere woorden: in een wedstrijd wordt gespeeld met een playing handicap die 95% van de course handicap is. De prestatie met de playing handicap bepaalt het wedstrijdresultaat. Maar bij de bepaling van het dagresultaat voor handicapdoeleinden wordt alleen gekeken naar de course handicap.

Het hier beschreven systeem van “handicap allowances” voor wedstrijden is een nieuw fenomeen en kan best verwarrend zijn voor de spelers. De berekeningen zullen echter volledig automatisch door de software worden uitgevoerd en de speler zelf zal daar niets aan hoeven te doen. Bovenstaande uitleg is met name bedoeld om enig inzicht te geven het verschil tussen ‘playing’ en ‘course’ handicap.