21 december 2020

Nieuw tijdspad voor het WHS

De NGF heeft het eerder opgegeven tijdspad herroepen. Zoals het er nu voorstaat wordt dit de nieuwe planning.

Fase 1 : de eerste voorbereidingen (december 2020 tot 4 januari)

In deze fase wordt de nieuwe software getest door de leveranciers en de NGF. De handicapcommissie krijgt. middels een lijst, inzage in de te verwachten nieuwe handicaps van de leden. Zij bekijkt deze lijst en kan daarmee al wat anticiperen op een aantal mogelijk bijzondere situaties. In deze fase verandert er voor de leden nog helemaal niets. Qualifying scores kunnen normaal worden ingeleverd en zullen ook worden verwerkt.

 

Fase 2 : dubbele handicap (4 januari - 1 maart 2021)

Vanaf 4 januari 2021 zal zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond worden op hun digitale NGF-pas (in de app Golf.nl). Ook in Egolf4U wordt zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond. De te verwachten WHS-handicap wordt ongeveer eens in de drie weken geactualiseerd.

Ook vanaf 4 januari kunnen spelers de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop hun WHS handicap is gebaseerd. Tevens worden vanaf deze datum alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. De WHS-handicap wordt, zoals gezegd, ongeveer eens in de drie weken bijgewerkt.

Vanaf 4 januari kan de handicapcommissie geen handmatige handicapaanpassingen meer doen. Golfers kunnen in deze periode gewoon qualifying scores inleveren, deze worden verwerkt, maar eind februari worden handicaps een kleine week bevroren. Scores die in deze 'vriesperiode' ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden nadien, chronologisch, met terugwerkende kracht verwerkt.

Vanaf 4 januari tot 1 maart is de EGA-handicap nog leidend. Clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de EGA-handicap.

 

Fase 3 : WHS "Live" (vanaf 1 maart 2021)

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar op de digitale NGF-pas (beschikbaar in app: Golf.nl). Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
De handicapcommissie kan vanaf 1 maart weer handicapaanpassingen doorvoeren bij leden wiens WHS-handicap naar hun mening dient te worden aangepast.
Met ingang van 1 maart gaan ook nieuwe baanhandicaptabellen gelden. De club ontvangt deze nieuwe tabellen begin februari.

Alle nieuwsberichten over het WHS