19 november 2020

Handicapsysteem 2021 - 4

Een nieuw Wereld Handicap Systeem. Maar hoe verloopt de transitie van een EGA- naar een WHS handicap?

In de vorige nieuwsbrief zijn de hoofdlijnen geschetst van het nieuwe Wereld Handicap Systeem (WHS). In deze en volgende nieuwsbrieven gaan we uitgebreider in op enkele onderdelen van het nieuwe systeem. 

In het nieuwe WHS wordt de handicap van een speler bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. Dit is fundamenteel anders dan in het EGA-systeem, zoals we al in een eerder stukje hadden toegelicht.

Maar hoe verloopt de transitie van een EGA- naar een WHS handicap? 

Je begint bij de invoering van het WHS niet met je oude EGA-handicap.
Bij de invoering van het WHS start je met een handicap die wel is gebaseerd op je oude qualifying scores maar waarbij de handicapberekening van het WHS met terugwerkende kracht is toegepast op je oude scores. 

We proberen dat te verduidelijken met onderstaand voorbeeld:

In dit voorbeeld zij de laatste 20 beschikbare q-kaarten van de speler getoond. Hier worden de 8 beste dagresultaten eruit gefilterd. En het gemiddelde daarvan wordt de nieuwe WHS handicap. In dit geval 11.1. Dat is 0.5 hoger dan op EGA handicap op het moment van de transitie (10.6). 

De verwachting van de NGF is dat de overgrote meerderheid van de spelers een hogere WHS handicap zullen krijgen dan hun geldende EGA handicap. En dat die stijging groter zal zijn naarmate de handicap hoger is. Voor spelers met een handicap onder de 4 zal de handicap gelijk blijven of zelfs wat kunnen zakken. 

Tot slot nog enige aanvullende opmerkingen bij deze tabel:

  • Er wordt bij de transitie gebruikt gemaakt van de ‘gecorrigeerde stableford punten’. Dit zijn de behaalde scores inclusief de eventuele CBA.
  • Hoe de ‘aangepaste bruto score’ en het ‘dagresultaat’ worden berekend is beschreven in een eerdere nieuwsbrief over het WHS.
  • Voor het berekenen van de dagresultaten zijn ook de par, course rating en slope rating van de baan nodig. Deze gegevens zijn soms, met name in het geval van kaarten gespeeld in het buitenland, niet beschikbaar. De NGF beraadt zich nog over wat te doen met deze kaarten op het moment van de transitie. Met de ingang van het WHS is het verplicht om de par, course rating en slope rating in te voeren. Bij afwezigheid van één van deze gegevens zal de score niet kunnen worden verwerkt voor een handicap-update. Hierbij wordt opgemerkt dat deze gegevens normaliter automatisch door het systeem (Egolf4U) wordt aangeleverd.
  • In bepaalde gevallen zijn door de handicap commissie handmatig handicap aanpassingen doorgevoerd. Deze zullen niet worden meegenomen bij de transitie. Hier verwacht de NGF (-en de handicap commissie) nog wel wat ‘correctiewerk’ na de transitie 
  • Wat indien er voor een speler minder dan 20 kaarten beschikbaar zijn? Daar zullen we de volgende keer verder op ingaan. 

Wil je meer weten?  Op https://www.golf.nl/whs lees je meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd. Natuurlijk kun je ook vragen stellen aan de handicapcommissie: Handicap@leeuwenbergh.nl

Alle nieuwsberichten over het WHS