21 augustus 2020

Handicapsysteem 2021 - 2

Hoe kan het dat mijn handicap na een mindere ronde toch daalt?

In de vorige nieuwsbrief zijn de hoofdlijnen geschetst van het nieuwe Wereld Handicap Systeem (WHS). In deze en volgende nieuwsbrieven gaan we uitgebreider in op enkele onderdelen van het nieuwe systeem. Dit keer behandelen we de vraag:

"Hoe kan het dat mijn handicap na een goede ronde niet per definitie daalt of, andersom, hoe kan het dat mijn handicap na een mindere ronde toch daalt?"

In het huidige EGA-systeem zakt je handicap altijd na een goede ronde en stijgt deze altijd met 0.1 punt na een minder goede ronde onder de ‘buffer’.

In het nieuwe systeem wordt de handicap bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Dus bij een goede ronde hangt het ervan af of je nieuwe score tot de beste 8 dagresultaten gaat behoren én welk dagresultaat uit de laatste 20 valt. Dit is fundamenteel anders dan in het EGA-systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Laten we dit proberen te verduidelijken met een voorbeeld, waarbij na een goede score de handicap toch wordt verhoogd.

Voorbeeld
De situatie vóór invoering van de laatste kaart is als volgt:

De beste 8 kaarten van de laatste 20 van de speler zijn geel gemarkeerd. Het gemiddelde van de 8 beste scores levert een handicap van 10.7 op.

Stel dat een nieuwe score uitkomt op 10.4, een betere score als de huidige handicap van 10.7. Na invoering van deze score ontstaat de volgende situatie:

 

We zien dat de 21e kaart van 6.9 niet meer meetelt en dat hierdoor de handicap wordt verhoogd van 10.7 naar 11.2.

Op dezelfde wijze zou met een mindere ronde de handicap van een speler toch kunnen dalen. Dit is het geval indien de wegvallende 20e score meetelde bij de beste 8 en slechter was dan de nieuwe kaart

De volgende keer zullen we verder ingaan op de begrippen ‘Aangepaste Bruto Score’ en  ‘Dagresultaat’ en ook hoe deze worden berekend.

Wil je meer weten?  Op https://www.golf.nl/whs lees je meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd. Natuurlijk kun je ook vragen stellen aan de handicapcommissie: Handicap@leeuwenbergh.nl

Alle nieuwsberichten over het WHS