12 januari 2020

Een nieuw handicap systeem in 2021

Op 1 januari 2021 wordt in Nederland het nieuwe wereldhandicapsysteem (WHS) ingevoerd. Wat er gaat er voor jou als golfer veranderen en hoe wordt je nieuwe handicap berekend?

Van zes systemen naar één
De golfregels zijn overal ter wereld hetzelfde, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen om de handicap en speelsterkte van golfers te bepalen. Om golfers van verschillende niveaus uit alle landen met elkaar te kunnen laten spelen, en op elke baan ter wereld handicaps met elkaar te kunnen vergelijken, is er een initiatief gestart om wereldwijd één systeem te gebruiken, het World Handicap System (WHS). Dankzij dit handicapsysteem hoef je in het buitenland nooit meer uit te leggen hoe jouw handicap tot stand is gekomen, en weet je ook precies hoe dat in andere landen gebeurt. 

Vanaf 1 januari 2021 
In sommige EGA-landen wordt het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd, maar in Nederland een jaar later, op 1 januari 2021. Tot die tijd geldt nog het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). Omdat de details van het WHS pas in het najaar van 2019 bekend worden, geeft dat weinig tijd om per 1 januari 2020 over te gaan op het nieuwe systeem. Met het uitstel van een jaar krijgen clubs meer tijd om het systeem door te voeren. 

Hoe werkt het nieuwe systeem?
In het nieuwe systeem wordt een handicap gebaseerd op de laatste 20 qualifying ronden van een speler. Het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes bepaalt je handicap. Hier wordt een vaste formule voor gebruikt. Op 1 januari 2021 wordt je nieuw handicap berekend op basis van de scores die je tot die tijd hebt ingeleverd. Golfers worden aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen om zo goed mogelijk een handicap te bepalen. Als er maar 8 scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die 8 scores. Heeft een golfer minder dan 8 scores, bijvoorbeeld 3, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die 3 scores.

Verdere informatie
Wanneer daar aanleiding toe is met de opgedane ervaringen gedurende 2020 zal dat natuurlijk aan de leden bekend worden gemaakt en uiteraard staat vragen vrij via : handicap@leeuwenbergh.nl