08 juni 2024

Meer Nederlandse broedvogels

Goed nieuws voor de broedvogels in Nederland

De populaties van broedende vogels in Nederland waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon, een Nederlandse organisatie die zich richt op het monitoren en onderzoeken van vogelpopulaties. Van de 185 broedvogelsoorten zijn er 92 toegenomen, waarvan negen sterk. Verder zijn er 83 afgenomen, waarvan vier sterk. 

Lees meer in dit artikel waarin onze Bart Broersma wordt geinterviewd Meer broedvogels in Nederland