20 mei 2021

Lente Perikelen

Nadat de sneeuw verdwenen was hebben we uitzonderlijk weer gehad.

Door Bart Broersma
Er waren vooral Noord oostelijke stromingen, die voor veel koeler weer zorgden dan gebruikelijk. Daarnaast waren er wonderlijke korte periodes met zomerse temperaturen.

Notabene eind februari hoorde en zag ik een grote vlucht grauwe ganzen overvliegen, ca 150, in enkele V-formaties. Doet me altijd denken aan het boek over Nils Holgersson.
Een snel opvliegende houtsnip zag ik bij de houtril van hole 14. Prachtige vogel, met voor ons een treurige context. De afgelopen maanden heb ik helaas twee dode exemplaren gevonden… Een mooie jongere, naast de driving range en een  oudere bij hole 2. 
Doodsoorzaak niet duidelijk. Ik word altijd wat droevig als ik een dood dier zie.


dode houtsnip

Ook al in februari zag en hoorde ik groepjes kieviten, putters en spreeuwen, vroeg aangekomen in Nederland.

In mei is het nestelen en broeden op gang gekomen.
In de bomen o.a. naast hole 2 en 14 kraaiennesten, en aan de oevers van de waterlopen en vijvers meer dan 10 meerkoet nesten geteld. Inmiddels zijn sommige met de tweede leg bezig. De reigers en zilvermeeuwen azen (regelmatig met  succes) op de kleintjes.
Na een korte baltsperiode is een futen echtpaar aan het broeden in de vijver tussen hole 6 en 7. Er is een snoek gezien in deze vijver, hopelijk laat hij de futenkindjes leven.


baltsende futen

In één van de lage bomen, rechterkant hole 11, is een mooi ekster nest gemaakt; groot bouwwerk met een ‘dak’ er op. Op die manier wordt vijand zwarte kraai weggehouden. Door bladeren en bloesem is het nest niet meer te zien trouwens.
Onze nestkastjes worden weer door de koolmezen en pimpelmezen bevolkt. Ik probeerde recent bij een laag geplaatste kast te horen of er kleintjes waren toen een mees vlak langs mijn oor er uit vloog, allebei geschrokken!

Verrast werden we vorige week op hole 6 door een knobbelzwanen familie. Niet gezien waar ze gebroed hadden notabene! Behalve in de vijver van hole 7 zitten ze ook in de vijver links van green hole 2. 
Begonnen met 7 kleintjes en nu nog 6 gelukkig. Mogelijk is nummer 7 door een ooievaar gepakt, die ik zo nu en dan in glijvlucht die kant uit zag vliegen.


zwanenfamilie

Zaterdag 9 mei hebben we een ‘Birdwatch’ ochtend gehouden met enkele ervaren vogelspotters. Een prachtig resultaat van 61 soorten, aangevuld met mijn observaties van enkele weken ervoor zelfs 67. De resultaten zijn doorgegeven aan de Haagse Vogelbescherming, die de vogelstand in Den Haag en omgeving nauwgezet bijhoudt.
We blijven ons ontwikkelen als natuurgebied, mede dankzij het planten van meer bloemen en bloemdragende struiken de laatste jaren.
Een paar bijzondere observaties:
Voor het eerst in Birdwatch historie van Leeuwenbergh de nachtegaal gehoord en gezien.
De vuurgoudhaan gezien (zeldzaam), appelvink, braamsluiper, grasmus, tuinfluiter en rietzanger.


nachtegaal


appelvink

Er zijn enkel paartjes scholeksters op de baan, met hun uitbundige kreten. We hebben nog niet gezien of ze genesteld hebben. Eén paar heeft eerder achter green hole 10 een nest gehad op het terrein van de Gasunie. Mogelijk wachten ze op warmer weer.
De laatste jaren hebben we weinig eenden families, hetgeen ook elders voorkomt. Men is er nog niet helemaal achter waardoor deze afname komt.
Wel hebben we meerdere krakeenden, mogelijk letten die beter op hun kroost of zijn ze fitter dan de wilde eend.
Erg fijn is om te zien dat we weer veel merels hebben. De afgelopen tijd zijn er meerdere jaren virus ziektes onder de merels geweest, waardoor er weinig te zien waren. 
De veerkracht van de natuur is prachtig om mee te maken!