12 december 2022

Uitgevoerde werkzaamheden greenkeepers

De greenkeepers zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met baanonderhoud

U heeft het wellicht gemerkt dat er de afgelopen maand veel werkzaamheden waren in de baan. Hierdoor was er wel eens een hole gesloten, of niet heel de baan voor de handicart toegankelijk. Uiteindelijk is het de moeite waard geweest, want de baan is nu weer beter begaanbaar gemaakt. 

Het voornaamste werk bestond uit onderhoud aan de paden. Wellicht heeft u het nieuwe grind zien liggen rondom de oefenfaciliteiten, hole 1, 18 en 14. Daarnaast is er veel onderhoud aan de bomen verricht. Er was begroeiing ontstaan dat hinderlijk kon worden voor het golfspel; daarvoor hebben de greenkeepers veel gesnoeid.

Ook is er een brede brug aangelegd waarover de greenkeepers veilig kunnen paseren van hole 12 naar hole 18. Ook de marshall kan deze brug gebruiken om snel door te steken. Bij ongelukken kan een BHV'er of ambulance nu ook sneller ter plaatse zijn. Een enorme aanwinst dus.

Momenteel zijn de greenkeepers nog bezig met het opnieuw inzanden van de fairways. Rond de feestdagen gaan de greenkeepers irragatiewerk verrichten achterin de baan ter hoogte van hole 2 en 12.