05 juli 2023

Statiegeld doneren

Om zwerfafval en verspilling tegen te gaan is sinds 1 april jl. ook statiegeld (€ 0,15) op de blikjes ingevoerd. Dit was al eerder het geval met de plastic flesjes.

U kunt de blikjes in één van onze inzamelbakken inleveren, dezelfde bak als waarin we de plastic flesjes verzamelen. Maak de flesjes niet klein of kapot, want dan wordt dat in mindering gebracht op het tegoed. 

De opbrengst van het statiegeld komt ten gunste aan meerdere doelen op ons Leeuwenbergh, waaronder onze jeugd.

Bedankt voor jullie support!