22 september 2022

Biologische bestrijding engerlingen

Woensdag 28 september baan van 08.00 uur tot 10.00 uur dicht om engerlingen biologisch te bestrijden.

Op onze baan hebben we last van engerlingen, de larven van verschillende soorten bladsprietkevers. Zij nestelen zich in de bodem en doen zich tegoed aan de wortels van het gras. Engerlingen zijn eiwitrijk voedsel voor vogels, vooral voor mezen, kraaien en spreeuwen. Zij pikken net zolang in het gras, totdat ze de larven hebben gevonden. En dat is een probleem voor onze baan. Zoals we in het voorjaar al hebben gezien en ook nu nog zien, kan de schade op de fairways behoorlijk groot zijn.

Daarom sluiten we op woensdag 28 september de baan van 08.00 uur tot 10.00 uur om de engerlingen biologisch te bestrijden. Omdat we dit biologisch doen, kan de baan daarna weer open. Deze bestrijding kan echter alleen plaatsvinden als het regent.

Indien het woensdagochtend niet regent, doen we op donderdag 29 september een nieuwe poging. Om die reden zijn ook de starttijden op donderdagochtend tot 10.00 uur dichtgezet. De seniorenwedstrijd kan gewoon doorgaan. Hier wordt rekening mee gehouden door de greenkeepers.