26 april 2021

Verboden ballen over de netten te slaan, tenzij...

Ondanks waarschuwingen, signalen e.d. worden er vanaf de Driving Range nog steeds ballen over het net geslagen, terwijl dit niet verantwoord is.

Een klein aantal spelers kan op onze drivingrange een bal over het achternet slaan. 
Ondanks een enkel ‘incident' hebben wij drie jaar geleden al gemeend dit verschijnsel aan banden te moeten leggen.  De veiligheid en het spelplezier van onze leden, gasten, greenkeepers gaan immers voor alles. 
Recent heeft u gezien dat onze topjeugd, onder leiding van de pro’s en de club van 100, vrijwel dagelijks ballen verwijdert van hole 1 en 12. Dat loopt inmiddels goed, en zal zeker worden gecontinueerd.
Helaas zien we nog wel eens ballen over het net vliegen als er duidelijk zichtbaar van af de driving range, spelers op hole 12 lopen, ook als er gezoemd is, en zelfs als onze greenkeepers op 1 en 12 aan het werk zijn.
Dat is ontoelaatbaar en gaan we aanpakken. 
Een extra aandachtspunt hierbij zijn de wedstrijden. Er zijn dan voorspelbaar veel opvolgende flights in de baan.
Ook vinden we het belangrijk dat het spel op hole 12 snel doorgang vindt en men afgedwaalde ballen dus makkelijk kan terugvinden.
Daarentegen willen we graag dat onze jeugdleden en selectiespelers ook hun verre slagen op Leeuwenbergh kunnen blijven oefenen en niet hoeven uit te wijken naar andere locaties. 
 
Het bovenstaande heeft geleid tot de volgende aanpak.
 
Er mag alléén (dagelijks) over het net worden geslagen:
 
1. nà 16:00 uur, behalve op woensdag, ivm de populaire woensdagmiddag/-avond instuif: dan geldt het verbod de hele dag! En ;
2. indien zich niemand op hole 12 bevindt. De zoemer geeft aan dat er een flight aankomt, en ;
3. alleen met GELE ballen; dit maakt het zoeken naar de doorgaans witte bal eenvoudiger en daardoor sneller.
 
Wij rekenen op de medewerking van hen die graag verre ballen willen trainen. De pro’s hebben toegezegd een extra oog in het zeil te houden en overtreders aan te spreken. Veelplegers zullen aan het bestuur worden gemeld. Wij nodigen u, als lid ook van harte uit om elkaar, maar ook eventuele bezoekers op onze regels attent te maken.