14 juni 2021

Onze Marshals: onmisbaar!

Marshals zijn leden die als gastheer of -vrouw een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer en het spelplezier.

De Marshal ziet toe op een goede doorstroom en op de naleving van de regels in de baan, en heeft aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden en gasten.

De Marshals spelen een cruciale rol in de beleving van de golfers in de baan. Ze vervullen daarmee een ambassadeursrol en kunnen een golfervaring tot een onvergetelijke maken.

Golfvereniging Leeuwenbergh beschikt over een team Marshals die goed zijn voorbereid op hun taak. De Marshals hebben vanuit een uniforme werkwijze een aantal bevoegdheden; zij oefenen die uit op de baan, op de driving-range en rond de oefengreens.

Gebruikers van ons golfcomplex dienen de aanwijzingen van de Marshal ten allen tijde op te volgen.