26 juli 2021

Kans op Onweer

Golfen tijdens onweer is gevaarlijk.

Voor uw eigen veiligheid:

1. Op Leeuwenbergh wordt GEEN luchthoorn gebruikt als signaal om verplicht te schuilen

2. Bij onweer dient u zo snel mogelijk de baan te verlaten of te schuilen. Onder geen beding mag u doorlopen tijdens onweer. Indien u dit wel doet, is dat op uw eigen risico.

3. De baan is voorzien van schuilhutten met bliksemafleider bij hole 3, 5, 7, 10 en 18. Zet geen golftas in de schuilhut!

4. Houdt zo veel mogelijk afstand tot golfclubs, paraplu's, trolleys en buggy's/handicarts, deze kunnen werken als bliksemgeleider. Steek geen paraplu op. Blijf niet in groepen staan.

5. Blijf uit de buurt van water, bomen, toppen van heuvels, masten en hekken.

6. Houdt op uw telefoon buienradar in de gaten.