17 maart 2020

Leeuwenbergh gesloten t/m 6 april 2020

Leeuwenbergh volgt de adviezen van de overheid en de sportkoepels op. Baan en clubhuis blijven t/m 6 april gesloten.

Bestuursbesluit
Leeuwenbergh volgt de adviezen van de overheid en de sportkoepels op. Baan en clubhuis blijven t/m 6 april gesloten. Er is een beperkt aantal medewerkers aanwezig om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk op peil te houden. Het hek is dicht.

Enkele praktische zaken

  • We krijgen vragen van leden die golfspullen uit hun locker willen halen. Dit kan, maar alleen op afspraak, uitsluitend op weekdagen en met maar één persoon tegelijk. Het terugzetten van de spullen is pas weer mogelijk vanaf het moment dat de'quarantaine is opgeheven. U kunt bellen voor een afspraak met het secretariaat 070 - 3991096. En realiseer u dat we niet 500 leden tegelijk kunnen helpen.
  • Ook krijgen we vragen over de golfshop. De shop is geopend van 10.00 - 16.00 uur, maar u kunt alleen op afspraak komen en slechts met één persoon tegelijk. U kunt bellenvoor een afspraak met Jos Berlijn 06 539 48 864. De shop heeft in verband met de bijzondere omstandigheden tot en met 6 april a.s. een voorjaarsactie. U ontvangt 25% korting op het re-grippen van een complete golfset, losse golfclubs en putters.
  • De caddiemasters zijn niet aanwezig. Wij verzoeken u om het secretariaat niet te belasten met vragen of er misschien toch gegolfd kan worden. De baan is en blijft gesloten t/m 6 april.
  • De NGF heeft de voorjaarscompetitie 2020 afgelast. De hoop is dat de najaarscompetitie wel kan doorgaan.
  • Voor andere onderwerpen kunt u een mail sturen aan bestuur@leeuwenbergh.nl

Achtergrondinformatie
De NGF en NVG hebben uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF omtrent de precieze gevolgen voor de golfclubs en -banen n.a.v. het op 15 maart bekendgemaakte besluit dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs vanaf zondagavond 18.00 uur gesloten moeten blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat er geen enkel misverstand is over de maatregel van de overheid. Alle sportclubs en dus ook golfbanen en hun clubhuizen moeten per direct tot en met 6 april de deuren sluiten en dicht houden. Ook voor golfbanen staat het maatschappelijke belang voorop in deze ingewikkelde tijd.
 

Afsluitend
We realiseren ons dat er voor Leeuwenbergh sprake is van zeer vergaande maatregelen, maar volksgezondheid is een zaak van solidariteit. Bovendien hebben wij als bestuur een zorgplicht voor medewerkers, leden en gasten.

In de toespraak van minister president Rutte gisteravond kwam naar voren dat de Corona-crisis nog wel even aanhoudt. En misschien wel langer dan t/m 6 april. Volg daarom ook onze website en de berichtgeving van de NGF via ngf.nl/corona. En verder: blijf gezond en neem uw verantwoordelijkheid.