Flora en Fauna

Onderdeel van GEO-certificering is aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Leeuwenbergh doet veel inspanningen op dit gebied. Van het zaaien van wilde bloemen tot het neerzetten van bijenkasten. Dat heeft een grote positieve invloed op het drukke stedelijke gebied waarin de golfbaan gesitueerd is. In de baan zijn verrassend veel flora- en faunasoorten.

Er zijn ongeveer 10.000 bomen en grote planten en het aantal soorten kruiden en gewassen ligt rond de 70. Er verdwijnt geen hout meer. Van dood hout worden takkenrillen gemaakt die een schuilplaats bieden een vogels, insecten en zoogdieren.

Dankzij de waterpartijen, gewassen, bloemen, takkenrillen zijn er veel insecten, vlinders en vogels. Door de jaren heen zijn er meer dan 70 vogelsoorten en meer dan 170 plantensoorten (bomen en struiken niet meegerekend) geteld. De sloten en vijvers op de golfbaan dienen als buffer voor het Hoogheemraadschap Delfland.

Lees meer over natuur in de baan