Bestuur en portefeuilleverdeling

Bestuur Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh en portefeuilleverdeling 

Voor verdere informatie klik hier   E-mail: bestuur@leeuwenbergh.nl

Bestuurslid Vervanger Bezetting Commissies en taakverdeling
Voorzitter Secretaris René Krijt

Financiële raad, raad van beroep, externe vertegenwoordiging,zoals NGF en public relations

Secretaris

Bestuurslid gastvrijheid en interne zaken

Luc Vlug

Externe vertegenwoordiging, zoals NGF, NVG, Supergolf, samenwerkende verenigingen West Ned., ICT, statuten, huishoudelijk reglement

Penningmeester Voorzitter Evert Brouwer

Financieel beleid en –beheer, financiële rapportages

Bestuurslid baan en gebouwen Bestuurslid Golfsport Ronald Abma

Baancommissie, gebouwencommissie, handicap en regelcommissie

Bestuurslid Golfsport Bestuurslid baan en gebouwen Wouter van IJzeren

Technische commissie, wedstrijdcommissie, golf academy, jeugd, gehandicapten, heren-maandag, damesdinsdag, woensdagavond, donderdagsenioren, weekendwedstrijd, golfweek

Bestuurslid marketing en communicatie

Penningmeester Ray van Blommestein

Werving- en introductie commissie, sponsorcommissie, businessclub commissie, website, LHO, horeca, shop, website, social media

Bestuurslid gastvrijheid en interne zaken

Bestuurslid marketing en Leden Betty van Santen

Secretariaat, caddiemasters, handicarts, marshals, arbobeleid, personeelsbeleid, lustrum, vrijwilligersbeleid, countryclub, (on)gewenste omgangsvormen.