GebouwenCie -23 november 2015 Onderwerpen: Ziggo, Hfd gebouw/clubhuis - Een meld

Mark & Peter
Mark & Peter

23-11-2015

Ziggo, Hfd gebouw/clubhuis: Een geul is gegraven langs de laan naar het parkeerterrein. Overal zijn wat afzettingen daar gedaan. Even lastig daar allemaal maar alles is goed gegaan. De kabel ligt er. In de komende weken gaan we cad5 en coax kabels leggen in het gebouw. Naar de servers, naar de televisies en alle punten waar dit nodig voor is. Als er verder geen problemen ontstaan, zullen ca. januari 2016 alle verbindingen omgezet zijn. Automatisering zal er druk mee zijn. GebouwenCie helpt hier en daar mee.

Een melding:De muizenhinder is wat afgenomen meldt Rentokil. We hebben o.a. wat poezen actief bezig gezien.Toch zijn er nog wel punten wat aandacht vraagt. Zie ook b.v. de volgende melding: “er is al eens gevraagd of er iemand op wil staan om de leden te vragen hun ruimte schoon te houden. Je krijgt tranen in je ogen hoeveel vuile, smerige lockers er zijn. Zo heeft het vegen van de lockers ook weinig zin.” Dit geeft een beetje weer wat wij ook zien. Willen we Rutger, de schoonmaker en vloeren veger lockerruimtes, gemotiveerd houden, zijn werk goed te blijven doen, help wat mee. Willen we onze trouwe schoonmaker Jan met zijn vrouw dezelfde motivatie laten houden, dan zullen wij zelf ook af en toe moeten bukken om rommel op te ruimen. Het is net als op de greens de golfbalkraters herstellen. Gebeurt eigenlijk veel te weinig terwijl we er zelf opmerkingen over maken. We weten niet wie het doet, maar het gebeurt. Wij doen al deze vermelde zaken altijd al natuurlijk.  Wordt een gevaarlijk onderwerp. Cameratoezicht? Gaat wel ver hoor.

Driving range: Er wordt een erelid bij de overgang zomer/wintertijd een uurtje eerder in het donker gezet omdat de toegangscodes ontbraken. Is de schilder / houtreparateur klaar met al het verven van de driving range buitenzijde. Vallen de sensoren van de verlichting uit. Er is en wordt aan gewerkt om alles te laten werken zoals het moet. Rest nog een drietal schijnwerpers weer laten branden. U hebt de schijnwerpers een tijdje soms iets te vroeg aan zien gaan.

En meer: Een muur in de oude lockerruimte en de radiator daar is geverfd. We proberen stapje voor stapje dit soort zaken te doen.

De nieuwe paardenbuurman komt bij transport op voor ons drukke dagen in de problemen. Het is beter als op dat deel geen auto’s worden gezet aan de kant. We gaan een deel markeren als niet parkeren.

Er is uitgezocht hoe kabels de hal beneden passeren. Er ligt nogal e.e.a. uit het verleden wat niet meer in gebruik is. We proberen e.e.a. op te ruimen. Straks moeten we in wat lockers vooral oude lockerruimte zijn. We gaan het de betreffende mensen melden en toestemming vragen.

Gelukkig is er hulp voor de GebouwenCie gekomen. Aan de registratie en administratief organisatorische kant gaat Mieke Wits zaken proberen beter ordenen.

En plots staat buiten het water in de put bij de nooduitgang va het souterrain vol water en is de overloop verstopt. Daar is met de hulp van een dompelpomp voorkomen dat het gebouw onder water kwam te staan.Ondertussen is de verstopping verholpen.

Er is een vraag over het toilethuisje gekomen op hole 18. We kijken wat een goede en handige oplossing kan zijn. Nu komen er al vogels op bezoek en zal dit toiletgebouwtje snel bevuild zijn met hun uitwerpselen.

De verlichting van de Belderbos golfbal ging eerst niet aan, nu niet meer uit. Er wordt aan gewerkt. 

 
Blog archief