Drainage

Niek Rietveld
Niek Rietveld

06-11-2015

Het is opvallend dat een aantal holes na een regenbui last hebben het water af te voeren via het bestaande drainage systeem. Elke jaar worden de drainage leidingen doorgespoten en gereinigd en toch wordt het regenwater te weinig afgevoerd. Na enig onderzoek blijkt dat de bestaande zandsleuven geen kontakt meer hebben met het maaiveld van de hole. Deze stagnatie wordt veroorzaakt door een dikke kleilaag. .Om dit te herstellen zijn de volgende maatregelen getroffen voor de natste holes in de baan te weten hole 10 , 11 en 13. Sleuven van 10 cm breed worden gegraven 6 meter van elkaar en gevuld met een mengsel van zand, lava en cocos en dit wordt stevig aangedrukt. Door deze bewerking wordt er kontakt gemaakt met het bestaande drianage systeem. Hierna worden schuin sleuven getrokken welke gevuld worden met zand op een afstand van 25 cm van elkaar. Het regenwater wordt nu beter afgevoerd en een goed gedrianeerd oppervlak van de fairway is het resultaat. Sorry voor de overlast.

 

 
Blog archief