Gras, Gras en nog eens Gras

Niek Rietveld
Niek Rietveld

01-08-2014

Het is zover. De nieuwe baan is ingezaaid. De greens, tee's zijn nu al een aantal malen gemaaid.  Wel met een handgreenmaaimachine. Op de fairway's en de rough van de nieuwe holes groeid het gras als kool. Dat de groei zo snel is wordt veroorzaakt door wat kunstmest de beregening en het gunstige weer. Geheel volgens afspraak en planning is op 31 juli j.l. het onderhoud en het maaiwerk overgedragen aan Leeuwenbergh. Dit betekend dat door het greenkeepersteam dit belangrijke werk wordt uitgevoerd tot de gehele baanoverdracht eind 2015. De grassoorten welke zijn gebruikt zijn.

Greens   :  Roodzwenk en Struis.  Tee's: Roodzwenk, Veldbeemd. Fairway: Veldbeemd en Engels Raai. Rough: een mengsel van diverse soorten Engels Raai.

De aannemer zal de resterende werkzaamheden uitvoeren zoals de brugdelen monteren, het planten van de bpmen en struiken, het plaatsen van het baantoilet. het plaatsen van hekken en netten, de schelpenpaden enz. Nu dit werk gevorderd is wordt een strakke planning  opgesteld voor de aanpassingen in de bestaande baan. Als eerste wordt in augustus/ september het gedeelte van hole 9 ( 12 nieuw) waar het bos is gekapt gefreesd en ingezaaid. Dit deel wordt fairway waardoor na de verplaatsing van de tee een gunstiger speellijn ontstaat.  

 
Blog archief