Bruggen

Niek Rietveld
Niek Rietveld

26-06-2014

In het ontwerp van de tijdelijke holes zijn drie bruggen opgenomen, waarvan één geschikt voor zwaar verkeer. De bruggen vormen een onderdeel van een uitgebreid padensysteem speciaal voor buggy's in het winterseizoen. De tee van hole drie is alleen bereikbaar via een 20 meter lange brug. Alle bruggen kruisen een hoofdwetering en voor het plaatsen van de bruggen moest een vergunning worden verleend door het Hoogheemraadschap Delfland. Voordat de vergunning kon worden afgegeven moesten de volgende zaken worden ingeleverd:  Ontwerptekening, materiaalgegevens, belastingberekeningen en sondering resultaat. Lastige mensen van Delfland!   Voor deze vergunning werden als extra voorwaarden geeist, een doorvaarthoogte van 100 cm en een middenondersteuning. Nu dacht ik als eenvoudig constructeur dat deze eisen en berekeningen alleen gelden voor openbaar verkeer en niet voor een bruggetje voor golfers te voet, trolley's en buggy's. Discussie met Delfland over dit onderwerp is uitgesloten. Het is slecht kersen eten met de heren van Delfland! 

De vergunningen zijn inmiddels verleend en de bruggen worden met enige vertraging gemonteerd.

 
Blog archief