Tee van hole 3

Niek Rietveld
Niek Rietveld

26-05-2014

Het weer heeft de laatste week goed meegewerkt en zijn de werkzaamheden op de Tee 3 en de Fairway 6 voorspoedig verlopen. Zo is er op de faiway voedzame grond en zand aangebracht en is dit stuk gespit, gefreesd en gevlakt. Dit stuk is klaar om ingezaaid te worden zodra de beregening is aangesloten op het bestaande leidingsysteem. De tee's van 3 zijn voorzien van een verhoging en zijn te bereiken via een klein trapje. Aan de linkerzijde is een afscherming geplaatst om de ongerechtigheden van de buurman uit het zicht te houden. Voor de wand wordt een Wingerd ( Parthenosissus quinquefolia Ëngelmannii ) geplant in plaats van Hedera. De Wingerd kleurt groen in de zomer, vuurrood in de herft en verliest zijn blad in de winter. De architect heeft veel moeten nadenken om dit gedeelte van hole 3 functioneel te ontwerpen. In dit gedeelte ligt een aantal gasleidingen waar geen extra belasting van grond is toegestaan. Om deze reden is de backtee en de foreward tee aan de rechterzijde geplaatst. Een knap stukje ontwerp!

 
Blog archief