NGF-vogeltelling 16 april 2014

Mark & Peter
Mark & Peter

05-05-2014

Sinds 2006 zijn op Leeuwenbergh bij de jaarlijkse NGF-telling altijd meer dan 50 verschillende vogelsoorten gespot. In 2014 waren het er 53:

bekende stadsvogels 9; tuin- en parkvogels 18, waaronder ook minder bekende soorten zoals de matkop, glanskop, tuinfluiter, groenling en putter; erf- en akkervogels 4; weidevogels 2, kievit en scholekster; bosvogels 2, grote bonte en groene specht; watervogels 14, waaronder de fuut, krakeend en lepelaar!; roofvogels 1, buizerd; zeevogels 3. Er ontbreken altijd weer soorten die er in de dagen er voor gezien en gehoord zijn, zoals nu de ijsvogel, torenvalk en gierzwaluw. De volledige lijst hangt in de hal beneden en komt op de site.

Koop een vogelboekje en een CD met vogelzang en geniet op Leeuwenbergh nog meer van uw rondje golf.

 
Blog archief