Mededelingen H&R Commissie

Bij veel clubs zijn er aparte handicap- regel- en GVB (examen)commissies. Bij de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh zijn de respectievelijke taken op het gebied van de handicaps, regels en GVB examens in één commissie samengebracht.

De Handicap- en Regelcommissie van onze vereniging levert op het gebied van de regels mankracht en know-how aan de zogenaamde regelavonden. 
Ook worden voor competitiespelers en andere gevorderden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bepaalde regelsituaties, vernieuwingen en wijzigingen van de regels de revue passeren.
Het maken van al dan niet tijdelijke local rules behoort eveneens tot ons takenpakket. Tevens zorgt de commissie voor referees en observers tijdens competities en wedstrijden.

Vier keer per seizoen wordt er een theorie- en praktijkexamen GVB door de commissie afgenomen. Als voorbereiding hierop verzorgen we per examen twee regelavonden en een buitendemo.

Op het terrein van de handicaps is daarnaast voor onze commissie een belangrijke taak weggelegd bij het verwerken en controleren van ingeleverde handicapscores (enkele duizenden per jaar) en de jaarlijkse handicaprevisie. Dat daarover wel eens uitgebreid met leden moet worden gediscussieerd en gecorrespondeerd spreekt voor zich.

Naast het bijhouden van wijzigingen, toepassingen en publiceren van het Slope- & Handicapsysteem verzorgen wij ook artikelen betreffende onze taken in de Leeuwepraet, ons verenigingsorgaan, en op de website.

Uiteraard pleegt onze commissie, indien nodig, overleg met het bestuur en andere commissies.
Overigens is de Handicap- en Regelcommissie als enige orgaan in onze vereniging autonoom en behoeft zij voor haar beleid en beslissingen geen verantwoording af te leggen. Zij opereert op basis van de bepalingen die door de NGF zijn opgesteld en streeft ernaar zuiverheid van het spel bij onze club in stand te houden en te bevorderen.

Op elke derde dinsdag van de maand vergadert de commissie.
 

Klik hier voor informatie over GVB/handicap examens.

Klik hier voor informatie over de CBA

klik hier voor persoonlijke handicapinformatie.

Klik hier voor de meest gestelde vragen.

Klik hier voor de procedure externe Q-kaart.

Klik hier voor het laatste CRAS&H bulletin (nummer 23 mei 2012) van de NGF.