Inschrijfformulier

Inschrijfformulier lidmaatschap Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh

NAW gegevens

meldt zich hierbij aan als lid van de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh en verklaart zich te zullen houden aan de statuten, reglementen en alle genomen en te nemen besluiten van de vereniging.
U wordt verzocht een een pasfoto en een kopie van GVB in te leveren bij de administratie.