Inschrijfformulier Aspirant lidmaatschap

Jeugd t/m 18 jaar

NAW gegevens

Lidmaatschap

Informatie ouders

De Jeugdcommissie van Golfvereniging Leeuwenbergh heeft bij het vervullen van haar taken de hulp van ouders/verzorgers nodig. Van de ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij zich hiervoor inzetten. De Jeugdcommissie wil daarom graag de ervaringen en achtergrond van de ouders/verzorgers weten om u gericht kunnen vragen om te helpen bij allerlei activiteiten.

Verklaring