03 november 2019

Er mag weer geplaatst worden

De tijd is weer aangebroken dat er regelmatig veel regen valt. Alhoewel de baan prima bespeelbaar blijft, kleeft er steeds vaker aarde aan de bal. Daarom wordt de onderstaande tijdelijke lokale regel per 4 november van kracht.

 

 

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt.

De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal éénmaal verplaatsen of plaatsen en als de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel

Let wel: kort gemaaid gedeelte betekent elk deel door de baan gemaaid op fairway hoogte of lager

Straf voor bal spelen van verkeerde plaats: algemene straf

R&H cie