28 juni 2021

bezanden greens & aprons

Vandaag (maandag 28) we bezanden de greens en aprons.

Vandaag we bezanden de greens en aprons. We hebben voor vandaag gekozen omdat er maandagavond zware regen wordt verwacht en woensdag zware regen. Dit zal helpen het zand in het speeloppervlak te leggen.

Het doel van het bezanden is om de gladheid te verbeteren, de oppervlakteweerstand tegen pitchmarks te vergroten, oppervlaktedrainage behouden. Dit alles resulteert in een hogere snelheid van de green.

 

Today we are topdressing (sanding) the greens and aprons. We have chosen for today as, there is expect heavy rain monday night , and heavy rain wednesday. This will help bed the sand into the playing surface.

The aim of the tiopdressing is to, improve smoothness, increase surface resistance agaist pitch marks, maintain surface darainage. All resulting in increased green speed.