26 juli 2018

Code Oranje

Als u wilt golfen in de hitte, dan doet u dat op eigen risico. In de baan zijn geen voorzieningen getroffen. Roken in de baan is ten strengste verboden in verband met brandgevaar!