Lid worden

Door het invullen van onderstaand formulier wordt u lid van de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. Na het versturen neemt het secretariaat zo spoedig mogelijk contact met u op.

De contributie is incl. de NFG-bijdrage en wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt naar rato berekend. Peildatum leeftijd: 1 januari van het contributiejaar.

Het is mogelijk de contributie in meerdere termijnen te voldoen, mits u Leeuwenbergh machtigt deze per automatische incasso af te schrijven. Download hier het machtigingsformulier.

Golfvereniging Leeuwenbergh is sinds 2011 betrokken bij "de Samenwerkende Golfclubs West Nederland", een uniek samenwerkingsverband dat nu bestaat uit 19 golfclubs. Leden van Leeuwenbergh spelen op deze banen tegen een aantrekkelijk introductietarief.

 

Contributie overzicht 2019

Lidmaatschap A

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.300
Entreegeld €  300

Lidmaatschap B

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.100
Entreegeld €  1.200

Twilight lid

Late starttijden
Jaarcontributie € 875
Entreegeld €  300

Aspirant-jeugdleden

T/m 17 jaar
Jaarcontributie € 290

Junior/studentleden

18 t/m 25 jaar
Jaarcontributie € 290

80+ Lid

Jaarcontributie € 830
Entreegeld € 300

Echtparen, geregistreerde partners en contractuele samenlevende partners betalen 1½ maal entreegeld bij gelijktijdige aanmelding.

Indien u wilt opzeggen kan dit schriftelijk of per e-mail worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, dus voor 1 november voor het daaropvolgende jaar.

inschrijfformulier

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat.