Junior-/studentleden

Jongeren in de leftijd van 18 t/m 25 jaar kunnen lid worden tegen een gereduceerd tarief. 

Het juniorlidmaatschap kent geen entreegeld. Vanaf de leeftijd van 26 jaar kan een juniorlid, dat tenminste 3 jaar voorafgaand ononderderbroken lid is geweest, zonder entreegeld overstappen naar lidmaatschap B. 

inschrijfformulier Meer informatie