Home >

Jeugd lidmaatschap

Jeugd tot en met 17 jaar kan altijd lid worden op Leeuwenbergh (besluit van de Algemene Ledenvergadering november 2009). Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de jaarcontributie voor aspirant-jeugdleden t/m 17 jaar € 280,-. 
De leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar is hierbij bepalend. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt door tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt dan naar rato berekend. Een aanvraagformulier voor het jeugdlidmaatschap kunt u verkrijgen bij de caddiemaster of downloaden middels onderstaande link. 

Opzegging voor een volgend jaar dient schriftelijk of per e-mail voor 1 november te geschieden.

De jeugdcommissie organiseert gedurende het jaar onder meer lessen en trainingen; de NGF-competities (6 jeugdteams) en de wintercompetitie; het zomerkamp; wedstrijden; kampioenschappen en examens. Het les- en trainingsprogramma loopt ongeveer 40 weken per jaar op alle woensdagen en vrijdagen buiten de vakanties en lange vrije weekenden. Binnen dit lesprogramma worden alle onderdelen van golf behandeld om het spelniveau steeds verder te ontwikkelen.

Nieuwe jeugdleden die aan het lesprogramma willen deelnemen, zijn verplicht om eerst één tot vijf privélessen te nemen. Het aantal is ter beoordeling van de lesgevende professional. De pro beoordeelt het niveau van het jeugdlid, of zorgt, wanneer dit de eerste stappen op het golfgebied zijn, dat de jeugdspeler voldoende basisniveau krijgt om in de groep mee te kunnen draaien.

Het lesprogramma is opgebouwd rond acht groepen:


  • woensdag van 17:15 tot 18:00 uur en van 18:00 tot 18:45 uur
  • donderdag van 20:15 tot 21:00 uur
  • vrijdag van 17:15 tot 18:00 uur

  • zondag van 09:00 tot 09:45 uur, van 09:45 tot 10:30 uur, van 10:30 tot 11:15 uur en van 11:15 tot 12:00 uur

De groepen worden naar leeftijd en niveau samengesteld.


Aanmeldingsformulier aspirantlidmaatschap - jeugd t/m 17 jaar