Bestuursmededeling

Per 1 jan aanstaande is Robin Swane onze nieuwe head pro, hij volgt hierbij  John Woof op, die ons na ruim 3 jaar per die datum gaat verlaten. Vooruitlopend daarop zijn in december een aantal dagen ingepland door beide head pro’s voor kennisoverdracht. John heeft aangeven zijn vertrek  graag in kleine kring te gedenken. We realiseren ons echter dat  er  veel leden zijn die John succes willen wensen. Tijdens het Happy Hour in het Diner Café op woensdagmiddag  18 december, dat om 17.00 uur aanvangt, zal daarvoor gelegenheid zijn. 
Ook van Christel van Bergen Walraven, die John naar Rotterdam volgt, kan dan afscheid worden genomen.
 

 
Nieuwsarchief