voorlichting RoBa

Geachte leden,

In de oktober Nieuwsbrief is gemeld dat op 11 november a.s. golfbaan architect Alan Rijks en onze voorzitter Peter van der Wiel een presentatie zouden houden over de mogelijkheden, de voor en nadelen van een alternatieve routing van onze golfbaan tijdens en na de werkzaam-heden van de Rotterdamse Baan.

Deze presentatie is verschoven naar 18 november a.s. en wordt gehouden voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering. Het tijdschema voor die avond is a.v.:

19.00 uur: presentatie alternatieve routing door Alan Rijks en Peter van der Wiel

20.00 uur: opening van de Algemene Leden Vergadering

We hopen op een grote belangstelling voor beide evenementen.

Namens het bestuur,

Peter Pim Metzelaar, Secretaris

 
 
Nieuwsarchief