Groot onderhoud baan 15-19 en 22-26 juli

Groot onderhoud baan 15-19 de 1e negen holes en 22-26 juli de 2e negen holes
Handicart-pad holes 2&3

In de twee werkweken na het strokeplay-kampioenschap 2013 vindt het jaarlijks groot onderhoud plaats. Zonder groot-onderhoud gaat de kwaliteit van alle onderdelen van de baan snel achteruit. Groot-onderhoud kan niet plaatsvinden in (gedeeltelijk) bevroren grond. De grond van de fairways wordt geprikt en er wordt tot 30 cm diep gewerkt met een speciale ingehuurde machine waarbij de grond telkens iets opzij wordt gezet (‘schudfrezen’). Doel is de bodem weer water doorlaatbaar te maken of te houden. Het moet warm genoeg zijn voor het groeien van het gras en van de nieuw ingezaaide graszaden. Het opgebrachte zand moet droog zijn om door het ‘slepen’ in de gaten en sleuven te zakken voor de doorlaatbaarheid en de wortelgroei. De periode moet niet samenvallen met grote wedstrijden en/of met de meest drukke speelperioden.
Dan komen we uit in de zomervakantie, na de strokeplay-kampioenschappen en voor de bijna altijd natte maand augustus. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van een goede aannemer een belangrijke rol.
Voor de werkzaamheden zijn 150 m3 zand nodig die in twee leveringen arriveren (voor iedere negen) en deels voor de opslag een hoek parkeerplaats nodig hebben.
Ook de tees. greens en foregreens worden met holle pennen geprikt, bezandt, ingezaaid verticaal gemaaid, gewoon gemaaid en gerold. Datzelfde proces wordt herhaald bij de 2e negen en daarna is het genieten.
Tegelijkertijd wordt in de week 15 t/m 19 juli het aan de handicarters beloofde pad bij de holes 2&3 aangelegd.

Willem Beaumont

 
Nieuwsarchief