Kascommissie ingesteld

Op verzoek van de Algemene Vergadering van 27 mei jl. is een kascommissie ingesteld onder verantwoordelijkheid van de Financiële Raad (FR). De commissie bestaat uit de heren A.H. Levert (lid FR en voorzitter kascommissie), D.A. Bearzatto en P.P. Devilee.

 

 
Nieuwsarchief