Tijdelijke local rule afstandmeters

22 APRIL 2013

TIJDENS ALLE QUALIFYING RONDEN, CLUBWEDSTRIJDEN DAARONDER BEGREPEN, IS HET DE SPELER TOEGESTAAN AFSTANDEN TE BEPALEN MET EEN INSTRUMENT DAT IS ONTWORPEN OM UITSLUITEND AFSTANDEN MEE TE METEN.

INDIEN EEN SPELER TIJDENS EEN RONDE EEN INSTRUMENT GEBRUIKT DAT TEVENS IS ONTWORPEN OM OOK ANDERE GEGEVENS TE BEPALEN DIE ZIJN SPEL ZOUDEN KUNNEN BEINVLOEDEN, ZOALS BIJVOORBEELD HELLING, WINDSNELHEID, TEMPERATUUR ENZ., OVERTREEDT HIJ HET BEPAALDE IN R. 14-3, EN ZAL HIJ WORDEN GEDISKWALIFICEERD, ONGEACHT OF DIE EXTRA FUNCTIE IN GEBRUIK IS.

N.B.
HET GEBRUIK VAN EEN SMARTPHONE MET BIJV. DE FUNCTIE “KOMPAS” IS DERHALVE NIET TOEGESTAAN.
 

 
Nieuwsarchief