Ben Burgers overleden

Hierbij delen wij u mede dat ons het trieste bericht bereikte dat ons oud-lid Ben Burgers afgelopen vrijdag is overleden.
Ben heeft zich in het verleden jarenlang voor Leeuwenbergh ingezet totdat hij daar lichamelijk niet meer toe in staat was.
Wij wensen zijn partner Tineke, die hem liefdevol verzorgd heeft, en de naaste familie veel sterkte toe.
Kortheidshalve verwijzen wij u verder naar bijgaande rouwkaart bijgaande rouwkaart.

Het Bestuur
 

 
Nieuwsarchief