Voorkom een inactieve handicap!

In 2007/2008 verandert de jaarlijkse herziening van de handicaps. Om ook in 2008 aan NGF- en/of clubwedstrijden te kunnen deelnemen, dient u over een actieve handicap te beschikken. Daartoe moet u in 2007 tenminste 4 qualifying kaarten inleveren. Met een inactieve handicap kunt u alleen buiten mededinging meedoen aan clubwedstrijden.

Met dit bericht wil de Handicap & Regelcommissie u nogmaals wijzen op het belang om een actieve handicap te behouden. In een artikel, dat ook in het Golfjournaal zal worden gepubliceerd, besteedt de NGF hier aandacht aan. Klik hier voor het artikel.

Over de jaarlijkse herziening kunt u ook op de website van de NGF het EGA handicapsysteem raadplegen.

 

 

 
Nieuwsarchief