Verslag/presentaties ALV 4 juni beschikbaar

Dames en heren,

Hierbij berichten wij u dat de notulen en presentaties van de Algemene Vergadering van maandag 4 juni 2012 beschikbaar zijn op het besloten deel van onze website.

Ga naar: www.leeuwenbergh.nl - <Leden><Mededelingen><Bestuur>

Het Bestuur

 
Nieuwsarchief