21 april, 13e NGF Bird Watching Day

21 april bijna vol!
Komende zaterdag 21 april doet Leeuwenbergh mee aan de 13e NGF Bird Watching Day. In nauwe samenwerking met de Haagse Vogelbescherming gaan om 06.15 uur vier groepjes in de baan. De vogeltelling groepjes zijn vol. In het cursusgroepje (zie hieronder) is nog een enkele plaats. Kom niet op goed geluk, u kunt niet mee!

Vogeltelling
Drie groepjes ervaren vogelaars gaan de baan in voor de jaarlijkse vogeltelling. Vorig jaar werden 52 verschillende soorten gezien en gehoord. Daar zitten b.v. de ooievaars die op die dag niet aanwezig waren niet bij. Twee groepjes staan onder leiden van ervaren leden van de Haagse Vogelbescherming (Martin van de Reep; Rogier Mos) en het derde groepje wordt aangevoerd door onze vogelaar Bart Broersma.

Vogelcursus in de baan
Het 4e groepje met niet ervaren vogelliefhebbers krijgt een vogelcursus in de baan door Caroline Walta, hoofdredacteur bij de Haagse Vogelbescherming. U bent zo’n 2 uur in de baan. Caroline blijft tot 12.00 uur op Leeuwenbergh met informatie over vogelkijken, groen in Den Haag e.o. en de Haagse Vogelbescherming (lidmaatschap €12,50 p/j).

Structurele ‘vogel’samenwerking
Bij voldoende interesse ontwikkelt de Haagse Vogelbescherming op Leeuwenbergh verdere activiteiten. Er wordt o.a. samen met SOVON (Vogel Onderzoek Nederland) bekeken waar geschikte vogelrustgebieden gecreëerd kunnen worden. Denk daarbij aan het moerasgebiedje (green hole 4) en aan andere onderdelen van onze baan waar nooit een bal komt. Martin van de Reep, de contactpersoon van SOVON, is een van de teamleiders voor de vogeltelling.

Vogelcursussen 2012
Meld u aan voor vogelcursussen door de Haagse Vogelbescherming in 2012. De baancommissie wil graag weten hoeveel geïnteresseerden er zijn voor cursussen vogelkijken, die in het clubhuis en in de baan gegeven zullen worden bij voldoende interesse. Mail naar caddiemaster@leeuwenbergh.nl of wjobeau@xs4all.nl.

Willem Beaumont
voorzitter baancommissie
 

 
Nieuwsarchief