Bestuursmededeling ledenwerving

Zoals in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 januari bekend gemaakt, zal het bestuur zich inzake de problematiek van de participaties laten adviseren door de commissie Runderkamp. In afwachting van nadere besluitvorming blijft derhalve het huidige systeem van contributie en participatie systeem van kracht. Tevens blijft het besluit van de ALV van 21 November van kracht, nl. dat terugbetaling van participaties van leden die opgezegd hebben per 1 januari 2012 in afwachting van besluitvorming zal worden opgeschort.
Het bestuur realiseert zich dat de onzekerheid over de terugbetaling van participaties  belemmerend kan werken op het aanvragen van het lidmaatschap van onze golfvereniging. Doelstelling van het bestuur is om in de komende ALV ( juni 2012) helderheid te verschaffen over het lidmaatschap- en participatiebeleid.
Teneinde de drempel, die er thans is om het lidmaatschap aan te vragen, te overbruggen en potentiële leden te enthousiasmeren om kennis te maken met onze vereniging, heeft het bestuur besloten om een drietal wervingscampagnes te starten.

Ten eerste zal er een wervingsactieactie “Maak kennis met Leeuwenbergh golfclub” via diverse media in de markt worden gestart.  
De actie, die start op 19 maart a.s., houdt in dat potentiële leden een strippenkaart, die strikt persoonlijk is, eenmalig kunnen kopen. De strippenkaart kost € 400,- en geeft recht op 10 rondjes van 18 holes (of 20 rondjes van 9-holes), inclusief  10 consumptiebonnen en per ronde 2 gratis ballenmunten voor de DrivingRange.

Ten tweede is besloten om met de Pitch& Putt baan in Leidschendam samen te gaan werken. 
Met ingang van 1 april a.s. kunnen leden van Leeuwenbergh op de P&P baan op vertoon van hun lidmaatschapskaart in de maanden april en mei voor € 7,50 spelen en vanaf juni voor € 12,50 per keer ( i.p.v. € 16,50). Abonnementhouders van de P&P baan kunnen voorts op onze golfbaan spelen tegen het introductie tarief. Het zijn natuurlijk de abonnementhouders die we straks graag verwelkomen als nieuw lid.

Ten derde zal er binnenkort een actie starten om de groeiende doelgroep van expats in de regio Haaglanden te gaan enthousiasmeren om gebruik te maken van onze golfbaan.
Het lukt “Den Haag” om steeds meer internationale organisaties verbonden aan vrede, internationaal strafecht en bestrijding criminaliteit naar zich toe te halen. Naar schatting zijn er thans 60.000 expats verbonden aan deze organisaties, die voor één of meerdere jaren in onze regio werken en wonen.
Bij onze golfvereniging spelen zegge en schrijve twee expats op basis van een zgn. expat playing card hebben. Uit gesprekken met betrokkenen heeft het bestuur vastgesteld, dat de prijsstelling die Leeuwenbergh hanteert voor de playing card veel te hoog is, waardoor expats eerder gebruik maken van andere banen in onze regio. 
Voor het bestuur voldoende aanleiding om de prijs van de playing card te verlagen. Expats kunnen nu een playing card aanschaffen voor € 1200,- per jaar ( was € 1710,-). De playing card geeft onbeperkt speelrecht en recht op deelname aan de door Leeuwenbergh georganiseerde wedstrijden. Om deze doelgroep te bereiken, zal onder meer een wervingscampagne worden gestart via de website “The Hague on Line” en in september zal onze golfvereniging meedoen aan de beurs voor expats “Feel at Home in The Hague” in het Atrium van het stadhuis in Den Haag.

Het Bestuur

 
Nieuwsarchief