ALV maandag 21 november 2011

Geachte mevrouw, mijnheer,
 
Zoals u in de Leeuwepraet heeft kunnen lezen, worden de agenda en de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 november 2011 digitaal beschikbaar gesteld via onze website.

Hierbij wil ik u erop attent maken dat bedoelde vergaderstukken vandaag, 22 oktober 2011, geplaatst zijn op www.leeuwenbergh.nl. Ga hiervoor naar: <Leden><Mededelingen><Bestuur>.
U kunt de stukken ook ophalen via deze link.
 
Mocht u toch prijs stellen op een hard copy, dan kunt u deze opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@leeuwenbergh.nl
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Betty van Santen
secretaris
 

 
Nieuwsarchief